fbpx

Detta är Älvräddarna.

Älvräddarnas Samorganisation uppstod som nätverk 1974 och förening med stadgar 1984.

Vi finns för alla som oavsett nivå berörs av fungerande sötvattenmiljöer, lokalt, nationellt eller globalt.

Vi står för stopp av ny vattenkraft i samtliga vattendrag, exploaterade som oexploaterade.

Vi är sista utposten i vattendrag som är skyddade mot vattenkraft i miljöbalken, som till exempel våra Nationalälvar Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven och mängder av andra delsträckor i Mörrumsån, Emån med flera.

Vi vill också att de älvar som är exploaterade av vattenkraft ska miljöanpassas, oavsett storlek på kraftverken.

Vi är organiserade i älvräddargrupper över hela landet, där det lokala arbetet görs. (Vill du starta en grupp är det enkelt, klicka här nedan för mer info).

Föreningens styrelse väljs av årsmötet där representanter för de lokala grupperna har rösträtt.

Dela denna sida