fbpx

Detta gör Älvräddarna.

Detta gör Älvräddarna.

Vi är den miljöorganisation som deltar i flest domstolsmål om vattenkraft i Sverige, allt för att försvara våra strömmande vatten.

Vi är den miljöorganisation som i alla lägen, utan eftergifter och med fakta och vetenskap, företräder livet i och kring vattendragen.

Vi arbetar för att onödiga dammar och vandringshinder som tjänat ut den samhällsnyttiga roll de en gång skapades för ska avvecklas. Detta för att stärka den biologiska mångfalden.

Vi vill med sakkunskap och ett respektfullt bemötande agera för att värna, vårda och befria våra vattendrag.

Vi finns för alla som oavsett nivå berörs av fungerande sötvattenmiljöer, lokalt, nationellt eller globalt.

Älvräddarna har under åren stått på miljöns och de levande vattnens sida i hundratals domstolsförhandlingar om nya eller förnyade vattenkraftverk.

Älvräddarna påverkar politiken. I många år har vi uppvaktat ledamöter i riksdagen och tjänstemän i regeringskansliet med krav på ny lagstiftning kring vattenkraften.

Vi kontaktar också lokala politiker på kommunal nivå kring dammutrivningar och om möjligheten att köpa och avveckla småskaliga vattenkraftverk med hjälp av Vattenkraftens miljöfond.

Vi deltar på seminarier, många gånger som föreläsare, och vi uppvaktar myndigheter som länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och andra.

Älvräddarna är alltid vakna i debatten och skriver egna debattartiklar men också tillsammans med andra miljöorganisationer som Världsnaturfonden WWF, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.

Vi hjälper lokala organisationer som fiskeklubbar och kretsar inom Naturskyddsföreningen i till exempel tillsynsärenden av vattenverksamheter som dammar och kraftverk.

Vi har också tagit fram rapporter, se exempel nedan.

Så här kan en process se ut

Älvräddarna kontaktas av en privatperson som upplever att något kring ett vattendrag inte står helt rätt till. Det kan röra sig om en mängd olika saker, allt från reglering av vattendrag som upplevs olämpligt till uppgifter om vattenkraftverk som tycks sakna tillstånd.

Nästa steg handlar om att vi skapar oss en tydligare bild av vad som ligger bakom genom att inhämta uppgifter från myndigheter och andra ansvariga.

Därefter gör vi en bedömning av helheten som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

I fall som innefattar rättsliga aspekter kan det fortsatta arbetet innebära följande:

En process i domstol har oftast följande gång

Dela denna sida

Hållbar samhällsutveckling - biologisk mångfald

FAKTA & VETENSKAP​