fbpx

Ökad medvetenhet - Älvräddarna i samarbete med Postkodstiftelsen

Tack vare ett samarbete med Postkodstiftelsen startar vi ett projekt som ska hjälpa oss att växa och nå fler. Samarbetet har gett Älvräddarna möjligheten att anställa Esa Fahlén med uppdraget att under de kommande två åren leda arbete med att få organisationen att växa.

Ambitionen är att genom ökad medvetenhet väcka engagemanget kring våra vattendrag vilket såklart också ger oss nya medlemmar.

Vi har för avsikt att visa upp det arbete som Älvräddarna gör för nya målgrupper och därigenom locka fler att teckna medlemskap. Detta kommer att ske genom en rad olika aktiviteter och på en mängd olika platser.

Mer detaljer om vad som händer kommer att finnas att ta del av på hemsidan, i nyhetsbrev och på Älvräddarnas sida på Facebook.

Vi kommer även att intensifiera samarbetet med våra sponsorer vilket ger oss ännu fler möjligheter att synas och visa upp organisationen och de viktigt arbete som vi gör. Syftet är att hitta flera samarbetspartners inom för oss, nya områden.

Har du frågor eller tips är du välkommen att höra av dig till projektledare Esa Fahlén via kontaktuppgifter som du hittar här på sidan.

Om projektet

Om Älvräddarna

Om vattenkraft

Stöd Älvräddarna