fbpx

#slutsnackat - frågor och svar

Varför tar ni inte ut några administrativa kostnader?
Eftersom en förutsättning för din månadsgåva är att du är medlem i Älvräddarna.
Arbetet med gräsrotsrörelsen sköts inom Älvräddarnas befintliga organisation, vilket gör att hela ditt bidrag oavkortat kan gå till det för varje år utvalda projektet.

Hur kan jag vara säker på att alla gåvor går till det som anges?
Vi presenterar årligen rörelsens resultat vad gäller insamlade medel och riktade satsningar.

Hur bestäms vilka projekt som rörelsen satsar på?
Förhoppningen är att hitta en arbetsform som gör det möjligt att samla in förslag från medlemmar och ur dessa hitta kommande projekt. Skicka gärna in förslag och idéer!

Hur ser kriterierna ut för vilket projekt som ska få insamlade pengar?
Strävan är att välja projekt som ger mesta möjliga biologiska nytta. Ett argument kan vara om det finns någon form av skyddsform, exempelvis Natura 2000. Utöver det vägs även potentialen vattendraget kan nå efter avslutad insats in.
Arbetet med att ta fram kriterier pågår och en viktig del är att hitta en form som ger tydlighet och transparens. Detta för att du som medlem ska få möjlighet att vara delaktig i processen från förslag till beslut.

Varför skänker ni inte pengar till vanliga restaureringsprojekt och biotopvård?
Biotopvård och flottledsrestaureringar är mycket viktiga åtgärder och det finns ett stort behov av sådana överallt i Sverige. Samtidigt är det relativt enkelt att få finansiering till sådana projekt via myndigheter och t.ex. Bra Miljövalfonden. Men att köpa kraftverk till för ägaren rätt pris och sedan avveckla det är något nytt i Sverige! Vi vill öka takten på den typen av åtgärder och därför har vi startat vår rörelse #slutsnackat. 

Varför kan jag inte skänka en gång per år via Swish eller vanlig Plusgiroblankett?
Valet av metod för insamling har gjorts med enkelhet och långsiktighet som främsta kriterier. Älvräddarnas satsning bygger på att vi blir många som vill delta under en längre period. Erfarenheten visar att autogiro är den metod vilken vi når bäst resultat genom. Vill man pausa eller avbryta sitt stöd görs det enkelt och utan dröjsmål.

Slutsnackat? Gå med i rörelsen!

Du väljer nivån på ditt engagemang och signerar dig för den via autogiro.

Är du inte redan medlem i Älvräddarna så tillkommer medlemsavgiften på 16 kr/månad.

Mer om #slutsnackat