fbpx

#slutsnackat 2019: Gällsta och Milsbro

De två kraftverken Gällsta och Milsbro i Gnarpsån i Gävleborgs län har köpts av Nordanstigs kommun och tillstånd för utrivning har meddelats av mark- och miljödomstolen. Planen är att under år 2020 börja arbetet med att ta bort dammarna.
Sträckorna nedanför är redan restaurerade från tidigare flottningsepok. Det som idag är torrfåra nedanför Milsbro kraftverk kommer att biotoprestaureras efter att dammarna är borta.

Gnarpsån uppströms dammarna restaureras under sommaren 2019 så att fiskar och andra organismer kan ta dessa i besittning när dammarna är borta.

Kraftverken som tas bort tillhör de 1.030 minsta i Sverige och produktionen är så liten att det är bättre för miljön att ta bort dem än att bygga fiskvägar runt dem. Fiskvägslösningar är dessutom alltid mycket dyrare än en avveckling och borttagande av damm.

Milsbro kraftverk
Effekt: 125 kW
Produktion: 0,7 GWh


Gällsta kraftverk

Effekt: 105 kW
Produktion: 0,6 GWh

Tillsammans producerar de båda kraftverken el motsvarande ungefär en tiondel av ett modernt vindkraftverk.

Nordanstigs kommun satsar på att deras vattendrag ska bli fria från vandringshinder. På så vis skapas bättre förutsättningar för arter med behov av vandringshinderfria vattendrag, som utter, flodnejonöga, öring, lax, sik, och andra fiskarter och en mängd strömlevande insektsarter.

Slutsnackat? Gå med i rörelsen!

Du väljer nivån på ditt engagemang och signerar dig för den via autogiro.

Är du inte redan medlem i Älvräddarna så tillkommer medlemsavgiften på 16 kr/månad.

Mer om #slutsnackat