fbpx

ALt 1

ALt 2

Sävar kraftverk får inte tillstånd

Från Västerbottenkurirenhttps://www.vk.se/2022-11-17/savar-kraftverk-far-inte-tillstand Lite från texten som ligger bakom betalvägg: ”Umeå Energi nekas tillstånd för att driva Sävar kraftverk i Sävarån. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom. – Det här är en vinst för miljön och för Sävarån, säger Christer Borg i Älvräddarna.” ”Den elkraft som genereras från Sävar kraftverk är inte stor.

Läs mer »

Stormöte i Bryssel – European Rivers Summit 29 sept – 1 okt 2022

Den 29 september fick Christer Borg från Älvräddarna möjlighet att hålla en kort presentation på European Rivers Summit i Bryssel. European Rivers Summit är en konferens, denna gång tvådagars, vars syfte är att inspirera den rörelse av medborgare och organisationer i Europa som arbetar med att skydda och återställa europeiska vattendrag, bekämpa nya dammar och

Läs mer »

Nationella omprövningen och ”Pausen”

Är bråkdelar och därmed inte avgörande delar av elsystemet viktigare än att uppnå miljömål? Nya regeringen ska pausa de viktiga omprövningarna av vattenkraften som precis startat.Varför gör de det och vad kan avsikten med det vara? Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg, som varit med sedan 2009 och även satt med i ett antal högnivåmöten med departement,

Läs mer »

ALt 3

Sävar kraftverk får inte tillstånd
Från Västerbottenkurirenhttps://www.vk.se/2022-11-17/savar-kraftverk-far-inte-tillstandLite från texten som ligger bakom betalvägg:"Umeå Energi nekas tillstånd för att driva Sävar kraftverk i Sävarån. Det slår...
Stormöte i Bryssel – European Rivers Summit 29 sept – 1 okt 2022
Den 29 september fick Christer Borg från Älvräddarna möjlighet att hålla en kort presentation på European Rivers Summit i Bryssel.European...
Nationella omprövningen och ”Pausen”
Är bråkdelar och därmed inte avgörande delar av elsystemet viktigare än att uppnå miljömål?Nya regeringen ska pausa de viktiga omprövningarna...

ALt 4

Sävar kraftverk får inte tillstånd
Från Västerbottenkurirenhttps://www.vk.se/2022-11-17/savar-kraftverk-far-inte-tillstandLite från texten som ligger bakom betalvägg:"Umeå Energi nekas tillstånd för att driva Sävar kraftverk i Sävarån. Det slår...
Stormöte i Bryssel – European Rivers Summit 29 sept – 1 okt 2022
Den 29 september fick Christer Borg från Älvräddarna möjlighet att hålla en kort presentation på European Rivers Summit i Bryssel.European...
Nationella omprövningen och ”Pausen”
Är bråkdelar och därmed inte avgörande delar av elsystemet viktigare än att uppnå miljömål?Nya regeringen ska pausa de viktiga omprövningarna...

ALt 5