Bilder

Döda djur vid vattenkraften

Fiskar blir strandade och kvävda till döds när kraftbolagen sänker vattnet i allt för snabb takt. Djur blir ihjälklämda mot gallret vid intaget till turbinen eller blir dödade i turbinen om intaget är utan galler.

Regleringsmagasin och dammar

Alla sjöar som ligger i de stora huvudälvarna har, liksom många sjöar i biflöden, gjorts om till regleringsmagasin. I många regleringsmagasin är skillnaden mellan lägsta och högsta vattenstånd mycket stor, mer än 10 meter, i Sverige är den största skillnaden 35 meter.

Den negativa biologiska effekten är att sjöns grunda och mest produktiva bottnar ödeläggs – infrusna under senvintern, torrlagda under våren och utsatta för vågerosion under sommaren.

Livet i vattnet blir mycket begränsat, inga vattenväxter, inga bottendjur. Kvar blir lite fjädermygglarver och maskar på de djupaste områdena och zooplankton i den fria vattenmassan. Fiskbestånden utarmas av liten näringstillgång och infrysta eller torrlagda lekbottnar. Sammantaget en rejäl smäll för ekosystemet.

 

Torrfåror

Bygger man ett kraftverk, blir det också en damm tvärs över strömfåran. Från den leds vattnet in i en tunnel eller, om det är en liten anläggning, in i en tub in till turbinerna. Eftersom man vill nyttja fallhöjden så effektivt som möjligt, byggs kraftverken i vattendragens brantaste partier. Detta innebär att fall- och forssträckor torrläggs helt. I vissa fall torrläggs milslånga vattendrag. Här förstår man lätt att det inte blir någon form av liv kvar.

Bilder

Döda djur vid vattenkraften

Fiskar blir strandade och kvävda till döds när kraftbolagen sänker vattnet i allt för snabb takt. Djur blir ihjälklämda mot gallret vid intaget till turbinen eller blir dödade i turbinen om intaget är utan galler.

Regleringsmagasin och dammar

Alla sjöar som ligger i de stora huvudälvarna har, liksom många sjöar i biflöden, gjorts om till regleringsmagasin. I många regleringsmagasin är skillnaden mellan lägsta och högsta vattenstånd mycket stor, mer än 10 meter, i Sverige är den största skillnaden 35 meter.

Den negativa biologiska effekten är att sjöns grunda och mest produktiva bottnar ödeläggs – infrusna under senvintern, torrlagda under våren och utsatta för vågerosion under sommaren.

Livet i vattnet blir mycket begränsat, inga vattenväxter, inga bottendjur. Kvar blir lite fjädermygglarver och maskar på de djupaste områdena och zooplankton i den fria vattenmassan. Fiskbestånden utarmas av liten näringstillgång och infrysta eller torrlagda lekbottnar. Sammantaget en rejäl smäll för ekosystemet.

 

Torrfåror

Bygger man ett kraftverk, blir det också en damm tvärs över strömfåran. Från den leds vattnet in i en tunnel eller, om det är en liten anläggning, in i en tub in till turbinerna. Eftersom man vill nyttja fallhöjden så effektivt som möjligt, byggs kraftverken i vattendragens brantaste partier. Detta innebär att fall- och forssträckor torrläggs helt. I vissa fall torrläggs milslånga vattendrag. Här förstår man lätt att det inte blir någon form av liv kvar.