Vi är en del av waterkeeper alliance

Waterkeeper Alliance är en snabbt växande internationell miljörörelse som verkar för allas rätt till rent vatten. Sedan våren 2017 är Älvräddarna medlemsorganisation i Waterkeeper Alliance.

Rörelsens mål är att säkra tillgången till vatten som går att dricka, fiska i och simma i – för alla människor, världen över.

Waterkeeper-rörelsen startade 1966 av några fiskare på Hudsonfloden i New York, eftersom industrin förstörde deras livsstil. Deras kamp ledde till en mirakulös återhämtning av livet i Hudsonfloden och blev starskottet för liknande grupper världen över.

Waterkeeper Alliance bildades 1996 och bestod då av 34 grupper i USA och Kanada. Idag förenar alliansen mer än 300 vattenvaktorganisationer och andra anslutna världen över. Tillsammans patrullerar och skyddar vi mer än 2,5 miljoner kvadratkilometer av floder, sjöar och kustvägar på sex kontinenter.

Waterkeeper Alliance hemsida