Om Älvräddarna

Detta är Älvräddarna

Älvräddarna är en organisation som ägnar sig åt att skydda och bevara Sveriges strömmande vatten och dess ekosystem. Sedan vi grundades 1974 har vi varit en stark röst för miljön, särskilt i frågor som rör vattenkraftens påverkan på våra vattendrag. Vi kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas genom åtgärder som fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare och minimitappning. Vi står också emot all ny utbyggnad av vattenkraft och förespråkar utrivning av onödiga vattenkraftverk som producerar lite el men skadar viktiga vattendrag. Vår vision är att restaurerade och befriade strömmande vatten kan bli en grundplåt för glesbygdens försörjning genom hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling och forsränning m.m.

om-vattenkraften-1

Detta gör Älvräddarna

Älvräddarna är aktivt engagerade i att informera och påverka politiker, myndigheter och allmänheten om vattenkraftens påverkan. Vi deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, och agerar som rådgivare åt fiskevårdsföreningar. Vårt arbete innefattar även att utföra utredningar och kontrollera sanningshalten i elbolagens marknadsföring.

Vi har uppnått flera betydande segrar, inklusive skyddet av Vindelälven, Kalixälven, Piteälven och Torne Älv med nationalälvsstatus. Dessutom har vi bidragit till att skydda många andra älvar och älvsträckor genom Miljöbalken. Våra ansträngningar har lett till att företag som Jämtkraft, Bra El, och Billinge Energi fällts för vilseledande marknadsföring.

Vår organisation deltar i flest domstolsmål om vattenkraft i Sverige och arbetar ständigt för att försvara och förbättra våra strömmande vatten. Vi strävar efter att avveckla onödiga dammar och vandringshinder för att stärka den biologiska mångfalden och värna om våra vattendrag.

Genom att delta på seminarier, skriva debattartiklar och samarbeta med andra miljöorganisationer som WWF, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen, bidrar vi till en bredare medvetenhet och kunskap om vattenkraftens påverkan. Vi stödjer även lokala organisationer i deras arbete med att övervaka vattenverksamheter.

Vår process för att hantera ärenden involverar allt från initial kontakt med privatpersoner som uppmärksammar problem, till insamling av information, strategiutveckling, och juridiskt arbete i domstol. Vi är engagerade i varje steg för att säkerställa att våra vattendrag skyddas och bevaras för framtida generationer.

SONY DSC

Detta kan du göra för att stötta Älvräddarna

  1. Bli medlem: Genom att registrera sig som medlem bidrar man direkt till Älvräddarnas arbete och får möjlighet att delta i organisationens aktiviteter och beslutsprocesser.

  2. Donera: Enskilda donationer, oavsett storlek, gör en stor skillnad. Besökare kan välja att donera en engångssumma eller ställa in regelbundna bidrag.

  3. Engagera dig som frivillig: Erbjud din tid och dina färdigheter genom att engagera dig i Älvräddarnas olika projekt och initiativ.

  4. Köp våra produkter: Genom att köpa och bära Älvräddarnas merchandise sprider man medvetenhet om organisationen och dess mål, samtidigt som man bidrar ekonomiskt.

  5. Delta i evenemang: Håll dig uppdaterad om och delta i Älvräddarnas evenemang, såsom informationsmöten, städningsdagar vid vattendrag och seminarier.

  6. Sprid budskapet: Dela information om Älvräddarna och deras arbete på sociala medier och i ditt nätverk för att öka medvetenheten om vikten av att skydda våra vattendrag.

  7. Utbilda dig och andra: Läs om och sprid kunskap om vattenkraftens påverkan på miljön och hur man kan arbeta för hållbara lösningar.

  8. Påverka politiker och beslutsfattare: Skriv till dina lokala politiker och uppmana dem att stödja lagstiftning och åtgärder som skyddar våra vattendrag.

sponspins