Ny lagstiftning för vatten – ja tack!

För oss älvräddare är det självklart att vi behöver en ny lagstiftning för vatten. I snart hundra år har kraftindustrin i Sverige haft en gräddfil för att slippa miljöanpassa sina vattenkraftverk med fiskvägar och minimitappningar i torrlagda åar och älvar.

Det är så självklart att alla industriella verksamheter ska ta sitt miljöansvar att Älvräddarna baxnar inför den apati som politiker i riksdag och regeringen visar upp inför de lagförslag som Vattenverksamhetsutredningen (2012-2014) lagt.

Ny prövning av alla kraftverk och verksamheter som inte prövats enligt miljöbalken, och nya omprövningsregler, där bland annat ersättningsrätten för förlorad kraftproduktion ska tas bort, i linje med alla annan miljöpåverkande och miljöfarlig verksamhet är självklara ingredienser i förslagen för att komma åt kraftindustrins miljövidriga särställning i vårt samhälle.

al1
gadda

Älvräddarna kräver nu att regering och riksdag börjar lyssna på oss som vill ha en god och fungerande miljö. År 2012 fick dåvarande regering ta emot över 10 000 brev, den hittills största brevkampanjen någonsin till Sveriges regering, med krav om ny lagstiftning.

Sedan dess har ett tjogtal småskaliga kraftägare via debattartiklar med argument som ibland närmast varit att likna vid förtal (Älvräddarna har blivit jämförda med IS-krigare som vill förstöra våra kulturmiljöer) och direkt felaktiga påståenden om deras betydelse för kraftproduktion och sysselsättning (den är homeopatiskt liten), lyckats få politikerna att stanna upp i den viktigaste processen för våra strömmande vatten på över hundra år.

Den storskaliga kraftindustrins medlemsorganisation Svensk Energi har uppenbarligen lyckats dupera samma politiker med argument som att Sveriges välfärd och energiproduktion skulle vara hotad om de måste miljöanpassa sina stora kraftverk, även det en lättavslöjad lögn.

Varför tas större hänsyn till dessa egenintressen än de tiotusen brev man fick 2012? Varför ska en liten grupp människor med ekonomiska särintressen väga tyngre än EU-rättsliga krav, nationella miljömål och hänsynsreglerna i vår gällande lagstiftning?

Älvräddarnas film: kampen om älvarna

Om vattenkraften och dess utbyggnad samt vilka problem den skapar och vad man kan göra åt det.

Vill du ladda ner den och sprida den går det bra, använd denna länk: vimeo.com/117535994