Vilket elbolag ska du välja?

Finns det elbolag som bryr sig om vattendragen och som faktiskt gör rätt? Ja, det finns det. Det här är också ett område där du verkligen kan utnyttja din konsumentmakt. Här tipsar vi om vad du ska kolla efter, samt ger konkreta tips på ett par elbolag som vi gillar lite extra.

Älvräddarnas diplom

Vi vill gärna uppmärksamma elbolag som vi tycker gör rätt. Därför har vi tagit fram ett diplom som vi delar ut till elbolag som förtjänar det. Vår förhoppning är förstås att fler ska lockas att följa efter.

I våra kriterier för att få Älvräddarnas diplom ingår till exempel att man inte får ha småskaliga kraftverk under 125 kW, om man inte planerar att riva ut dem. Vi anser nämligen att balansen mellan nyttan av förnybar elproduktion och negativ påverkan på biologisk mångfald aldrig kan sägas motivera de allra minsta vattenkraftverken.

Viktigast är att samtliga kraftverk inom företaget ska omfattas av miljöanpassning i form av fiskvägar, nedströmslösningar för vandrande fisk och mycket mer. Alla åtgärder ska ske med valet ”Bästa möjliga teknik”. Helst ska hela vattensystemet där kraftverken ligger vara med i planerna för att få ett avrinningsområdesperspektiv.

Företaget får inte heller planera utbyggnad av vattenkraft, och de får inte vidta andra för vattnet skadliga åtgärder heller.

Bra miljöval – Älvräddarna rekommenderar

Två elbolag har hittills tilldelats Älvräddarnas diplom: Ljusdal Energi och Tranås energi. Båda två har en seriös ambition att göra det som är bäst för fisken och miljön. Därför kan vi varmt rekommendera att du byter till något av dessa elbolag.

Välj Tranås energi och stöd Älvräddarna

När du väljer att teckna elavtal hos Tranås Energi och samtidigt anger kampanjkoden FE107 skänker Tranås Energi 200 kr till Älvräddarnas Riksorganisation.