fbpx
Sävar kraftverk får inte tillstånd
Från Västerbottenkurirenhttps://www.vk.se/2022-11-17/savar-kraftverk-far-inte-tillstandLite från texten som ligger bakom betalvägg:"Umeå Energi nekas tillstånd för att driva Sävar kraftverk i Sävarån. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom.– Det här är...
Stormöte i Bryssel – European Rivers Summit 29 sept – 1 okt 2022
Den 29 september fick Christer Borg från Älvräddarna möjlighet att hålla en kort presentation på European Rivers Summit i Bryssel.European Rivers Summit är en konferens, denna gång tvådagars, vars syfte...
Nationella omprövningen och ”Pausen”
Är bråkdelar och därmed inte avgörande delar av elsystemet viktigare än att uppnå miljömål?Nya regeringen ska pausa de viktiga omprövningarna av vattenkraften som precis startat.Varför gör de det och vad...

Det här är Älvräddarna

Hållbar utveckling - biologisk mångfald

Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling utifrån Jordens resurser. Degradering av biologisk mångfald och ekosystem måste stoppas.

Strömmande vatten - Fakta & vetenskap

Vi är en miljöorganisation som utifrån fakta och vetenskap alltid företräder livet i och kring vattendragen.

Värna vårda befria - riv onödiga dammar

Vi agerar för att onödiga och uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta avvecklas för att stärka den biologiska mångfalden.

STÖD OSS

Hela summan går till avveckling av vandringshinder.

ÄLVRÄDDARNA

Vi är en miljöorganisation som utifrån fakta och vetenskap alltid företräder livet i och kring vattendragen.

Vi står på miljöns sida i vårt samhällsengagemang.

Vi är miljöorganisationen för alla som vill ha fungerande sötvattensmiljöer, lokalt, nationellt och globalt.

Vi agerar respektfullt och med sakkunskap, för att värna, vårda och befria vattendrag.

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling som utgår från de planetära gränserna, där degradering av biologisk mångfald och ekosystem måste stoppas.

.

Vi är övertygade om att en rik och bevarad biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system och därmed även för mänsklighetens nuvarande och framtida fortbestånd och välbefinnande.

Vi agerar för att vandringshinder i form av onödiga eller uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta avvecklas för att stärka den biologiska mångfalden.

Vi vill att fler ska kunna nyttja ekosystemtjänster, som att paddla, fiska eller bara vistas vid strömvatten. Vi ser att detta är möjligt genom att förvaltningen av vattendrag sker på naturmiljöns villkor.

Vi förmedlar kunskap för en ökad medvetenhet om strömmande vatten så att beslut ska leda till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Vi står på miljöns sida

Gör skillnad för våra vatten - stötta Älvräddarna!

WEBBSHOP

I vår webbshop hittar du t-shirts, kepsar och annat användbart. Visa världen att du är en stolt älvräddare!

Sponsor

Är du företagare och vill göra en insats för miljön och våra vattendrag? Då har vi flera lösningar som kan passa dig!

Prenumerera på Älvräddarnas nyhetsbrev