Vi tycker

Idag finns ca 2.100 vattenkraftverk i Sverige. 98 procent av dessa utgör ett vandringshinder för fisk. De allra flesta är dessutom småskaliga och producerar tillsammans mindre än 10 procent av all vattenkraftsel. Vi vill ta bort den småskaliga vattenkraften, ersätta den med till exempel vindkraft, och på kuppen rädda många utsatta ekosystem.

Vi gör

Älvräddarna verkar för levande vattendrag i hela Sverige. Vi vill se ett stopp för all utbyggnad av vattenkraft, samt miljöanpassning, eller utrivning, i de åar och älvar där kraftverk redan finns. Strömmande vattendrag är levande vattendrag.

Älvräddarna på Twitter

Gör skillnad för våra vatten - stötta Älvräddarna!

Ökad medvetenhet - Älvräddarna i samarbete med Postkodstiftelsen

Nyheter

Film - Den svenska vattenkraften

Älvräddarnas filmserie är en utmärkt introduktion för dig som vill veta mer om problematiken kring vattenkraften.

Den svenska vattenkraften, del 1

Den svenska vattenkraften, del 2

Den svenska vattenkraften, del 3

Huvudsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Prenumerera på Älvräddarnas nyhetsbrev