Gör skillnad för våra vatten - stötta Älvräddarna!

Vi gör

Älvräddarna verkar för levande vattendrag i hela Sverige. Vi vill se ett stopp för all utbyggnad av vattenkraft, samt miljöanpassning, eller utrivning, i de åar och älvar där kraftverk redan finns. Strömmande vattendrag är levande vattendrag.

Vi tycker

Idag finns ca 2.100 vattenkraftverk i Sverige. 98 procent utgör vandringshinder för fisk, minst lika många förstör dessutom fiskens lek- och uppväxtområden via dämningen. De allra flesta är dessutom småskaliga och producerar tillsammans mindre än sju procent av all vattenkraftsel. Vi vill ta bort den småskaliga vattenkraften, ersätta den med för miljön bättre förnybar elproduktion, och på kuppen rädda många utsatta ekosystem.

Vi åstadkommer

Vi bevakar kraftbolagen och de politiska besluten, både på riksnivå och lokalt i hela landet. Vi protesterar. Vi polisanmäler. Ibland vinner vi.

Nyheter

Film - Den svenska vattenkraften

Älvräddarnas filmserie är en utmärkt introduktion för dig som vill veta mer om problematiken kring vattenkraften.

Den svenska vattenkraften, del 1

Den svenska vattenkraften, del 2

Den svenska vattenkraften, del 3

Huvudsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018