Gör skillnad för våra vatten - stötta Älvräddarna!

Vi gör

Älvräddarna verkar för levande vattendrag i hela Sverige. Vi vill se ett stopp för all utbyggnad av vattenkraft, samt miljöanpassning, eller utrivning, i de åar och älvar där kraftverk redan finns. Strömmande vattendrag är levande vattendrag.

Vi tycker

Idag finns ca 2.100 vattenkraftverk i Sverige. 98 procent av dessa utgör ett vandringshinder för fisk. De allra flesta är dessutom småskaliga och producerar tillsammans mindre än 10 procent av all vattenkraftsel. Vi vill ta bort den småskaliga vattenkraften, ersätta den med till exempel vindkraft, och på kuppen rädda många utsatta ekosystem.

Vi åstadkommer

Vi bevakar kraftbolagen och de politiska besluten, både på riksnivå och lokalt i hela landet. Vi protesterar. Vi polisanmäler. Ibland vinner vi.

Nyheter

Ljusdal Energi får Älvräddarnas miljödiplom

Ljusdal Energi har tilldelats Älvräddarnas miljödiplom. Älvräddarna konstaterar att företaget arbetar konsekvent för att säkra biologisk mångfald och miljöanpassning av sina vattenkraftverk. Det är andra gången någonsin som diplomet delas ut. Diplomet delades ut vid vid

Läs mer »

Slöseri med skattemedel

”Skattemedel slösas på olönsamt kraftverk i skyddsklassat område – av principskäl” Skellefteå Kraft AB (Skekraft) äger Hednäs kraftverk i Åbyälven. Under decennier har det för elförsörjningen obetydliga verket utgjort ett hinder för lax, havsöring och

Läs mer »

Älvräddarnas årliga auktion

Nu släpper Älvräddarna årets auktionskatalog (Öppna katalogen här) Auktionen arrangeras till stöd för den verksamhet som vi på olika sätt bedriver i syfte att göra livet i och kring våra vattendrag bättre. Vi är mycket

Läs mer »

Film - Den svenska vattenkraften

Älvräddarnas filmserie är en utmärkt introduktion för dig som vill veta mer om problematiken kring vattenkraften.