fbpx
Älvräddarna ­närvarar på seminarium på Stockholms miljörättscentrum
Stockholms universitets miljörättscentrum anordnade den 29 november 2023 ett seminarium på temat ”Planering eller tillståndsprövning: Blåser nya vindar i miljörätten?” Miljörättscentrets syfte är att bidra till en rättslig utveckling på nationell,...
Älvräddarna folkbildar på Åsa folkhögskola!
I veckan har föreningens vice ordförande Siri Lundström besökt Åsa folkhögskola i Sörmland och hållit två föreläsningar för elever och personal. Den första föreläsningen var på svenska för ett 60-tal...
Vattenfall aviserar miljoninvestering i reglerade älvar
Robert Westin, fiskeguide, företagare inom besöksnäring och fiskevård samt Älvräddare blev intervjuad i P4 Norrbotten Sveriges Radio i onsdags (1/11). Robert gav sin syn på den tänkta satsningen och vad det skulle...

Det här är Älvräddarna

Hållbar utveckling - biologisk mångfald

Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling utifrån Jordens resurser. Degradering av biologisk mångfald och ekosystem måste stoppas.

Strömmande vatten - Fakta & vetenskap

Vi är en miljöorganisation som utifrån fakta och vetenskap alltid företräder livet i och kring vattendragen.

Värna vårda befria - riv onödiga dammar

Vi agerar för att onödiga och uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta avvecklas för att stärka den biologiska mångfalden.

STÖD OSS

Hela summan går till avveckling av vandringshinder.

ÄLVRÄDDARNA

Vi är en miljöorganisation som utifrån fakta och vetenskap alltid företräder livet i och kring vattendragen.

Vi står på miljöns sida i vårt samhällsengagemang.

Vi är miljöorganisationen för alla som vill ha fungerande sötvattensmiljöer, lokalt, nationellt och globalt.

Vi agerar respektfullt och med sakkunskap, för att värna, vårda och befria vattendrag.

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling som utgår från de planetära gränserna, där degradering av biologisk mångfald och ekosystem måste stoppas.

.

Vi är övertygade om att en rik och bevarad biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system och därmed även för mänsklighetens nuvarande och framtida fortbestånd och välbefinnande.

Vi agerar för att vandringshinder i form av onödiga eller uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta avvecklas för att stärka den biologiska mångfalden.

Vi vill att fler ska kunna nyttja ekosystemtjänster, som att paddla, fiska eller bara vistas vid strömvatten. Vi ser att detta är möjligt genom att förvaltningen av vattendrag sker på naturmiljöns villkor.

Vi förmedlar kunskap för en ökad medvetenhet om strömmande vatten så att beslut ska leda till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Vi står på miljöns sida

Gör skillnad för våra vatten - stötta Älvräddarna!

WEBBSHOP

I vår webbshop hittar du t-shirts, kepsar och annat användbart. Visa världen att du är en stolt älvräddare!

Sponsor

Är du företagare och vill göra en insats för miljön och våra vattendrag? Då har vi flera lösningar som kan passa dig!