fbpx

Om Älvräddarna

Vad gör Älvräddarna konkret?

Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänhet, deltar i olika samråd och seminarier, deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, agerar rådgivare åt fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring m.m.

Situation

Segrar

Älvräddarna har gått segrande i en rad kamper för våra strömmande vatten, bland andra är Vindelälven, Kalixälven, Piteälven och Torne Älv idag skyddade med nationalälvsstatus. Ytterligare ett stort antal älvar och älvsträckor är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad genom Miljöbalken. Röån, Älvdalen, Vojmån och en mängd andra segrar har vunnits de senaste två decennierna. Flera prejudicerande domar har också fällts.

Jämtkraft, Bra El, och Billinge Energi har samtliga fällts av Konsumentverket och Reklamombudsmannen för vilseledande marknadsföring som resultat av anmälningar från Älvräddarnas Samorganisation.

Lite historia

När Samorganisationen bildades 1974 var flertalet svenska älvar redan offrade för vattenkraft och även återstoden hotades av vattenkraftutbyggnad. Starka politiska krafter ville utplåna också det sista av fria älvar och älvsträckor i landet.

Vad kan du göra?

Bli stödjande medlem! Ju fler vi är desto tyngre väger vår röst när vi arbetar för att påverka politiker och förändra lagstiftningen.

Dela denna sida

Stöd Älvräddarna

Nyheter

Arkiv efter kategori

Kategorier

Arkiv efter datum

Tidsmaskin