fbpx

Om Älvräddarna

 • Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning osv.
 • Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft.
 • Utrivning av onödig vattenkraft. T.ex. den som producerar väldigt lite el men förstör viktiga vattendrag.
 • Strömmande vattendrag kan (om den restaureras och befrias från vattenkraft) bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning. Detta i form av hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling, forsränning osv.

Vad gör Älvräddarna konkret?

Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänhet, deltar i olika samråd och seminarier, deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, agerar rådgivare åt fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring m.m.

Situation

 • Idag finns cirka 2.100 vattenkraftverk i Sverige, färre än 3% har fiskvägar (hur många av dessa som faktiskt fungerar vet ingen).
 • 80% av alla strömmande vatten är utbyggda med vattenkraft
 • 90% av all vattenkraft är småskalig
 • Den producerar endast 6,5% av den totala vattenkraftsenergin. Därför är den småskaliga överflödig då många vattendrag förstörs för väldigt lite el.
 • De 1.000 minsta, hälften av alla kraftverk, står för endast 0,5 procent av produktionen.
 • Strömmande vatten har blivit en av världens mest hotade biotoper.
 • Endast 3% av all vattenkraft i Sverige har moderna tillstånd enligt miljöbalken.
 • Idag är bara ett fåtal av en gång 80 laxälvar laxförande.

Segrar

Älvräddarna har gått segrande i en rad kamper för våra strömmande vatten, bland andra är Vindelälven, Kalixälven, Piteälven och Torne Älv idag skyddade med nationalälvsstatus. Ytterligare ett stort antal älvar och älvsträckor är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad genom Miljöbalken. Röån, Älvdalen, Vojmån och en mängd andra segrar har vunnits de senaste två decennierna. Flera prejudicerande domar har också fällts.

Jämtkraft, Bra El, och Billinge Energi har samtliga fällts av Konsumentverket och Reklamombudsmannen för vilseledande marknadsföring som resultat av anmälningar från Älvräddarnas Samorganisation.

Lite historia

När Samorganisationen bildades 1974 var flertalet svenska älvar redan offrade för vattenkraft och även återstoden hotades av vattenkraftutbyggnad. Starka politiska krafter ville utplåna också det sista av fria älvar och älvsträckor i landet.

Vad kan du göra?

Bli stödjande medlem! Ju fler vi är desto tyngre väger vår röst när vi arbetar för att påverka politiker och förändra lagstiftningen.

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email

Stöd Älvräddarna

Nyheter

Arkiv efter kategori

Kategorier

Arkiv efter datum

Tidsmaskin