Kallelse årsmöte + inbjudan 50-årsjubileum

Kallelse årsmöte + inbjudan 50-årsjubileum

Välkommen till Älvräddarnas ÅRSMÖTE Digitalt eller fysiskt i Hölö, SörmlandLördagen den 15 juni 2024Tid: 14:00. Plats: Fysiskt i Hölö, Sörmland, se vägbeskrivning nedan, eller digitalt…

Beviljad LOVA-ansökan för kartering i Lule älvdal

Beviljad LOVA-ansökan för kartering i Lule älvdal

Älvräddarna breddar nu verksamheten och inleder kartering av Kvarnbäcken i Bodens kommun, i samverkan med Luleälvens vattenråd (LVR) och konsulten Robert Westin från Arctic Adventure.…

Hållbar utveckling – biologisk mångfald

Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling utifrån Jordens resurser. Degradering av biologisk mångfald och ekosystem måste stoppas.

Strömmande vatten – fakta & vetenskap

Vi är en miljöorganisation som utifrån fakta och vetenskap alltid företräder livet i och kring vattendragen. 

Värna vårda befria – riv onödiga dammar

Vi agerar för att onödiga och uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta avvecklas för att stärka den biologiska mångfalden.

ÄLVRÄDDARNA

Vi är en miljöorganisation som utifrån fakta och vetenskap alltid företräder livet i och kring vattendragen.

Vi står på miljöns sida i vårt samhällsengagemang.

Vi är miljöorganisationen för alla som vill ha fungerande sötvattensmiljöer, lokalt, nationellt och globalt.

Vi agerar respektfullt och med sakkunskap, för att värna, vårda och befria vattendrag.

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling som utgår från de planetära gränserna, där degradering av biologisk mångfald och ekosystem måste stoppas.

Vi står på miljöns sida

Vi är övertygade om att en rik och bevarad biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system och därmed även för mänsklighetens nuvarande och framtida fortbestånd och välbefinnande.

Vi agerar för att vandringshinder i form av onödiga eller uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta avvecklas för att stärka den biologiska mångfalden.

Vi vill att fler ska kunna nyttja ekosystemtjänster, som att paddla, fiska eller bara vistas vid strömvatten. Vi ser att detta är möjligt genom att förvaltningen av vattendrag sker på naturmiljöns villkor.

Vi förmedlar kunskap för en ökad medvetenhet om strömmande vatten så att beslut ska leda till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.