Tillskott till Älvräddarnas juridiska avdelning

Från och med 1 oktober 2020 kommer dr. Margaretha Svenning arbeta i Älvräddarnas juridikgrupp. Margaretha har tidigare arbetat på länsstyrelsen Skåne med bl.a. tillsynsfrågor kring miljöfarlig verksamhet och de senaste åren på Kammarkollegiet med vattenrätt i myndighetens lagbundna uppdrag att försvara allmänna miljöintressen enligt 22 kap 26 § miljöbalken.  

– Jag ser fram emot att få arbeta med vattenrättsliga frågor i Älvräddarnas regi och därmed få större utrymme för att utveckla domstolsprocesserna i de kommande prövningarna enligt nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP), säger Margaretha.

Älvräddarna är den miljöorganisation som utan konkurrens deltar i flest domstolsförhandlingar när det gäller vattenkraft och dammar. Nu kommer engagemanget och möjligheterna att delta i gruvmål också att öka. 

– Gruvverksamheter innebär alltid en stor potentiell risk för strömmande vatten, och därför är det viktigt att Älvräddarna kan försvara miljön i de fallen. Vi är förstås mycket glada att Margaretha valt att arbeta med dessa och vattenkraftsmålen hos oss, menar Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

För tillfället har Älvräddarna mer än ett trettiotal mål och förhandlingar och tillskottet på den juridiska sidan är därför mer än välkommet. Sedan snart tre år arbetar Sven Björck hos Älvräddarna med vattenkraftsmålen och han ser fram emot det kommande samarbetet med Margaretha.