Debattreplik i SvD 2024-06-26

https://www.svd.se/a/zA7KVr/dammras-kan-fa-katastrofala-foljder-skriver-mollersten-och-lowall

Vi har tillsammans med biologen och geovetaren Björn Möllersten fått in en replik på debattartikel från SVAF.

Texten som är låst argumenterar för att små vattenkraftverk ofta orsakar stora skador på ekosystemen och kan därför behöva rivas. Den påpekar också att reglerade älvar, vid extrem nederbörd, kan leda till allvarligare översvämningar än oreglerade älvar. Vid stora regnmängder fylls regleringsmagasinen snabbt och dammar kan brista, vilket kan få katastrofala följder för omkringliggande samhällen. Texten nämner ett konkret fall från 1985 där en damm brast i Oreälven, vilket understryker riskerna med regleringsdammar vid extrem nederbörd.