Artikel med ÄlvR i Aktuell Hållbarhet 2024-05-14

För eller emot: Ska pausningen av vattenkraftens omprövning hävas?

Än en gång har EU-regler omkullkastat delar av det svenska rättssystemet. Nu handlar det om svenska vattenkraftens förutsättningar. Eviga tillståndsdomar från 1800-talet är nu inte längre giltiga utan måste omprövas. I december 2022 drog regeringen i nödbromsen, efter att industrin varnat för att elproduktionen kan påverkas mer än vad som utlovats av en tidigare regering. Nyligen föreslog regeringen att pausen ska förlängas med ytterligare ett år.

Siri Lundström, vice ordförande för Älvräddarna: Ja

Susanne Öhrvall, affärsenhetschef för vattenkraften vid Skellefteå Kraft: Nej

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/energi/for-eller-emot-ska-pausningen-av-vattenkraftens-omprovning-havas

Artikeln är låst, prenumeration krävs.