Möte med Vattenkraftens Miljöfond

I tisdags deltog Älvräddarna i tre möten om vattenkraft och regeringens paus av miljöprövningarna.

Tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Östersjölaxälvar i Samverkan träffade vi först representanter från Fortum, Uniper och Vattenkraftens Miljöfond för att diskutera den regeringens förlängning av pausen med 13 månader av omprövningen av vattenkraften. När denna ytterligare förlängda paus är till ända kommer regering ha pausat miljöprövningen av vattenkraften i totalt 29 månader(!).

Efter förmiddagens möte träffades vi miljöorganisationer för att diskutera fortsatt samverkan, och hur vi kan moblisera för att få mer gehör. Sedan regeringen tillträdde och pausade miljöprövningarna har vi från gräsrotsrörelserna inte varit inbjudna till samtal, vilket vi ser som ett stort demokratiskt problem. En gemensam debattartikel kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

På eftermiddagen hade gruppen fortsatt möte med Vattenkraftens miljöfond och ytterligare representanter från kraftverksindustrin, Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och Sveriges hembygdsförbund. En del av mötet deltog även en representant från Regeringskansliet, Axel Nordberg, politiskt sakkunnig (L) hos miljöministern.

Enligt 1918 års vattenlag skulle 5% av vattnet avsättas för fiske och miljöskydd. Den nu pausade omprövningen av vattenkraften har ett riktvärde att endast 2,3% av vattnet ska avsättas för miljöåtgärder, vilket är mindre än hälften av vad som föreslogs för över ett sekel sedan.

Älvräddarna kritiserar starkt regeringens beslut att ytterligare skjuta upp arbetet med att ge vattenkraften moderna miljötillstånd i 13 månader, med hänvisning till oro över att miljöanpassningarna skulle påverka elproduktionen för mycket.

Foto: Thomas Johansson, Östersjölaxälvar i Samverkan