Fiskdöd i Fortums avelsbassänger

I augusti 2023 har Fortum tragiskt torrlagt först sin ena avelsodling i Ljusnefors kraftverk utanför Söderhamn i Gävleborg, med ca 80 kvävda avelslaxar. Samma typ av misstag skedde sedan en månad senare i Forshaga kraftverks avelsanläggning utanför Karlstad i Värmland då 75 laxar dog.

Anledningen var höga flöden i Ljusnan respektive Klarälven, vilket innebar att Fortum spillde stora mängder vatten för att reglera dämningsgränser i fastställda vattendomar. Denna avtappning skedde utan kontroll av vattennivån i avelsbassängerna vilket resulterade i att bassängerna tömdes på vatten och avelslaxarna dog. 

I Fortums anläggning i Ljusnefors upptäcktes havsöring i en angränsande avelsbassäng som hade klarat sig, men beslut togs att släppa ut dessa då Fortum inte klarade att säkerställa vattenförsörjningen.  

Fortums kommunikationschef Sverige, Per-Oscar Hedman, säger att de har rapporterat incidenterna till Länsstyrelsen och inlett egna undersökningar. 

Vår Älvräddargrupp i Uppland har uppmärksammat dessa händelser och tagit kontakt med berörda länsstyrelser för att undersöka hur undvika att samma misstag görs igen, av Fortum eller andra kraftbolag. 

Enligt Älvräddarna Uppland är det extra problematiskt att odlingen i Ljusnefors flyttades från Älvkarleby trots protester från länsstyrelsen i Uppland. Nu finns en stor risk att utsättning av  kompensationsodlad fisk enligt nu gällande vattendomar inte kan utföras. Det kan dröja tills man fått fram en ny odling av smolt. Den enda räddningen skulle vara att lyckas fånga nya avelsfiskar i  Ljusnan.

Älvräddarna undrar hur myndigheterna säkerställer att liknande tragiska avtappningar inte sker igen? Älvräddarna efterfrågar dialog med berörda intressenter (kraftbolag, myndigheter och civilsamhälle) samt rutiner för kontroll av vattennivå i kraftverkens fiskodlingar. Älvräddarna menar att en genomgång av alla avelsstationer för fisk måste initieras där man går igenom tappningsnivån i bassänger där avelsfisk förvaras. Liknande händelser måste undvikas, så att inte värdefull och i vissa fall mycket begränsat antal tillgängliga individer av avelsfisk dör igen.

 

Källa: Fortum, 15 augusti 2023. Incident vid centralfisket vid Ljusnefors kraftverk. Inträffade den 12 aug 2023. 
https://news.cision.com/se/fortum-sverige/r/incident-vid-centralfisket-vid-ljusnefors-kraftverk,c3817857

Ljusnefors i Ljusnan.

Källa: Fortum, 11 september 2023. 75 laxar döda på Fortums avelsanläggning vid Forshaga kraftverk
https://news.cision.com/se/fortum-sverige/r/75-laxar-doda-pa-fortums-avelsanlaggning-vid-forshaga-kraftverk,c3833105

Forshaga i Klarälven.

 


GE DONATION


Bli medlem