Förstår ledamöter i Sveriges riksdag sin roll som lagstiftande församling?

11 juni 2021 var Älvräddarna inbjudna till riksdagens Miljö-och Jordbruksutskott för inhämtande av information. Bakgrunden var att Centern med sin initiativrätt föreslagit att miljö- och jordbruksutskottet ska göra ett tillkännagivande till regeringen angående vattendirektivet och dess genomförande.

Centern har därför föreslagit att utskottet ska ställa sig bakom yrkanden om tillämpningen av vattendirektivet som i korthet går ut på att de med stöd av de andra partierna i riksdagen vill att vattenkraften ska skyddas än mer än vad regeringens beslut om “NAP”, Nationell prövningsplan för vattenkraften redan ger. Speciellt gäller det den småskaliga, där Centern menar att Vattenmyndigheterna inte utsett tillräckligt många vatten som “kraftigt modifierade” och att de därmed inte använt undantagen fullt ut.

Efter att Älvräddarna lämnat information har vi också skickat ett “öppet brev” till samtliga ledamöter i riksdagens Närings-, Civil- och Miljö- och Jordbruksutskott.

Du får gärna ladda ner brevet och sprida det.