Lässtyrelser får bakläxa av miljödomstolar

Älvräddarnas Samorganisation har i två fall överklagat beslut hos länsstyrelser. Den ena fallet gäller en provtappning i Kattstrupeforsen som Jämtkraft utförde 2007, det andra gäller vattenverksamhet som påverkar den rödlistade flodpärlmusslan i Eldforsen, där Fortum utan dispens tagit kraftverket i drift. Båda fallen har nu återförvisats av miljödomstolen till respektive länsstyrelse i Jämtland och Dalarna för vidare behandling. Båda länsstyrelserna tillhör de länsstyrelser som i förra veckan blev JO-anmälda av Älvräddarna.

Kattstrupeforsen

I och med de klimatförändringar som vi nu ser effekterna av med bland annat ökande nederbörd, måste Sveriges dammar testas för att undvika framtida olyckor. Detta är givetvis något som Älvräddarna stöder. Problemet med den provtappning som utfördes i Kattstrupeforsen är att den enligt fiskevårdsområdet på plats orsakade en extrem nedgång av öringbeståndet nedströms Kattstrupeforsen.

–  Hade man sökt tillstånd enligt miljöbalken hade det samråd som då tvingats fram kanske gjort att testet förlagts på en lämpligare tidpunkt under året. Det viktigaste är dock att påsläppet av vatten och strypningen kunde skett långsammare, vilket gett faunan en chans att hinna anpassa sig. Det kostar förvisso lite mer pengar, men använder man gratis natur som produktionsråvara måste man också ta de hänsyn som behövs, allt enligt Polluter Pays-principen, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Eldforsen

I Eldforsen har Fortum dämt över en fors där det upptäckts ett bestånd av den rödlistade flodpärlmusslan där. Därav följer att en dispens krävs från länsstyrelsen, annars är överdämningen olaglig. Älvräddarna har i detta fall polisanmält Fortum för åtgärden att ta kraftverket i drift utan dispens och polisen har inlett en förundersökning.

–  Det är högst anmärkningsvärt att länsstyrelsen i detta fall inte följer miljöbalken och bestämmelserna i artskyddsförordningen, säger Astor Ericsson, styrelseledamot i Älvräddarna.