Nationalälvdagen 2004

I år firades Nationalälvdagen den 21 augusti med deltagande av ca 2000 personer, trots att ett regnrikt lågtryck drog i nordostlig riktning över de nordliga delarna av landet.
År 2001 genomfördes en enkät mellan de då aktiva arrangörerna, om den andra eller tredje lördagen vore den lämpligare att fira Nationalälvdagen på. En kraftig majoritet förordade den tredje lördagen. Ett av motiven var, att den tidpunkten skulle vara en lämplig avslutning av sommarfriheten jämfört med vinterns mera strukturerade tillvaro.
En gemensam symbol under firandet är ljushyllningar längs stränderna och fackelkonvojer ut i älvarna. Man framförde också synpunkten att de skulle öka skönhetsupplevelsen ju längre skymningen framskred.
I almanackor med text finns Nationalälvdagen angiven den tredje lördagen i augusti under rubriken ”Dagar att uppmärksamma under året”.
Som upplysning kan nämnas, att Ralph Lundsten skänkt sin ”Sommarlängtan” att gratis spelas under Nationalälvdagen.
Förutom nationalälvarna har i år för första gången de andra älvarna blivit representerade genom Sangisälvens deltagande, och ännu fler byar har arrangerat sammankomster vid sina strömvatten. Längs Torneälven/gränsälven kan man märka ett ökande intresse och engagemang från den finska sidan för aktiviteterna och ljusen hos grannarna i väster.

Initiativtagare till skapandet av Nationalälvdagen var civilingenjören och fotografen Lars-Inge Mäkitalo, som 1996 väckte förslaget under ett styrelsemöte i Norrbottens Naturskyddsförening. Syftet med firandet är att visa vår glädje och tacksamhet över förmånen att få bo vid de enda kvarvarande stora outbyggda vattendragen väster om Ural. Förhoppningen är att hyllandet av de fria vattnen ska spridas till övriga älvar och åar i vårt land och småningom globalt.

Organisatörer av arrangemangen är ideella föreningar: hembygdsföreningar, byars intresseföreningar, naturskyddsföreningar, fiskeklubbar, båtklubbar m fl. Även företagare har inlemmat idén i sin affärsverksamhet. Firandet har sedan några år tillbaka spritts till enskilda och familjer, ofta ett spontant firande i all enkelhet utan särskilda arrangemang. Intresserade från andra delar av Norrbotten söker sig också till festligheterna.
En person, som i skymningen reste från Överkalix mot Kalix, berättade om alla vackra ljushyllningar man kunde se från E10: an ner mot älven. I Räktforsen var hela gårdsplanen upplyst och marschaller lyste ner mot forsen. I Morjärv sågs marschaller nedanför bron och i Kamlunge var det en massiv ljushyllning på båda sidor om forsen och likaså längs den en mil långa älvsträckan vid Bondersbyn.

Välkommen in i kretsen av arrangörer, alla som bor vid strömmande vatten! Vi firar 10-årsjubiléet den 20 augusti 2005!

Kerstin Rönnqvist