Våtmarker är viktiga

I det senaste nyhetsbrevet från Blekinge Arkipelag kan vi läsa om projekt för att öka våtmarker i deras område:
“Med hjälp av våtmarker kan vatten från lant- och skogsbruk renas och minska näringstillförseln till havet. I förlängningen innebär det högre biologisk mångfald runt våtmarken, lägre risk för algblomning och därmed även för utbredningen av döda bottnar i Östersjön. Både artrikedom och minskad algblomning i kustregionen gör ju också vårt biosfärområde attraktivare för friluftsliv och besökare.” 

I nyhetsbrevet (se länk nedan) kan du också läsa om hållbart fiske och annat matnyttigt. 

Hur och varför våtmarker är viktiga kan du också läsa mer om i Älvräddarnas rapport Emån – Historiska avtryck i hydrologin.