Älvräddarna anmäler TV4 till granskningsnämnden

Styrelsen reagerar över ett nyhetsinslag på måndag kväll den 11/3-24 på TV4, där en professor kräver att de sista älvarna ska byggas ut. 

Vi menar att forskare som har kompetens om vattenkraft och miljöeffekter samt Älvräddarna och andra miljöorganisationer borde ha fått uttala sig. Detta är en nationell fråga. 

Inslaget omnämns vid 0.15 minuter och kommer vid 10.27–13.07 minuter in i sändningen.
 
Vi från Älvräddarnas Riksorganisation anmäler inslaget på TV4-nyheterna måndag 11/3 kl 19 till Granskningsnämnden på grund av:
 
Brist på opartiskhet: 
Professor i fysikalisk kemi Bengt Nordén, ledamot KVA får uttala sig om en fråga han inte har kompetens inom. På vilket sätt har Nordén kompetens inom vattenkraft och dess miljöpåverkan? Som professor bör han ha kännedom om den stora mängd forskning som visar mycket kraftig miljöpåverkan och den skriande krisen för biologisk mångfald, den planetära gräns som mänskligheten har överskridit mest. 
 
Brist på saklighet:
Endast en lokalbo, Erik Söderlund från Kalix älvs ekonomisk förening, får chans att säga emot. Var finns kompetenta forskare och miljöorganisationers information?
 
Vattenkraft har låga koldioxidutsläpp, även om dammar avger små mängder koldioxid. Dessutom skulle den växtlighet på de marker som blir överdämda vid byggnation av vattenkraft ha fungerat som en kolsänka utan damm.
 
Hur tänker sig Bengt Nordén att vi skall uppfylla EUs vattendirektiv? De mest produktiva älvarna är redan utbyggda, att bygga ut nationalälvarna ger inte samhällsnytta i proportion till den mycket stora skada utbyggnaden skulle innebära.
 
Vi i Älvräddarna menar också att det måste vara slut på fortsatt kolonialism av Norrland.
 
Vi ser fram emot en granskning av nyhetsinslaget. Ärendet har diarienummer: 24/01344.