Älvräddarna ansöker om karterings- och restaureringsprojekt

Kvarnbäckens huvudfåra i mörkblått, med 7 numrerade sidofåror. Bodträskån i tunnare, ljusblå. Luleälven till höger, från Storsand i norr till Harads i söder, inklusive torrfåra vid Edefors.