Älvräddarna gör filmserie om vattenkraft

Fokus har varit att beskriva den allra minsta småskaliga vattenkraften i de två första filmerna. Perspektivet har varit skador på naturmiljön, känsliga kulturmiljöer, och ekonomin i dessa de minsta kraftverken. En fråga som ställs i filmerna är: Är det motiverat att behålla dessa småskaliga kraftverk?

– Det förs en argumentation just nu från företrädare för den allra minsta småskaliga vattenkraften, bland annat några riksdagspolitiker från Centerpartiet, LRF och Svensk Vattenkraftförening, som vilar på ”alternativa fakta” om deras betydelse för den enskilde och för landsbygdsutveckling. Svaret på frågan som ställs i filmen är med ett nödvändig realistiskt förhållande till fakta – nej, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Det visar sig att de allra minsta inte har råd med miljöanpassningar, samtidigt som dammarna i sig utgör hinder för både friska ekosystem och en landsbygdsutveckling kring turism oavsett om det byggs fiskvägar eller ej.

I den sista kortfilmen besöks Ångermanälven där filmteamet besöker Bullerforsarna i Vilhelmina och Fjällsjöälven som torrlades vintern 2016 på grund av maskinhaveri i ett storskaligt kraftverk.

I filmerna medverkar tjänstemän från länsstyrelser, ansvariga för vattenmiljöer hos Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen, samt en ägare av ett småskaligt kraftverk. Vill du sätta dig in i utmaningarna som vi står inför kring vattenkraftens miljöanpassning ska du inte missa dessa tre kortfilmer.