Älvräddarna har haft årsmöte

Helgen 15-16 juni hade Älvräddarna årsmöte i Jockfall. Efter sedvanliga möten och förhandlingar åts en förträfflig middag på Jockfalls Turist & Konferensanläggning, stort tack till familjen Landin med personal för bra arrangemang och trevligt bemötande under hela årsmötet.

Under styrelsemötet föredrogs verksamhetsberättelsen för 2012-2013 och vi kan konstatera att Älvräddarnas arbete ger resultat. Just nu pågår en utredning under miljödepartementet med uppdraget att lägga förslag på ny miljölagstiftning runt vattenverksamheter, dvs. för vattenkraft och dikningsföretag. Ordförande Christer Borg sitter med som en av 27 av regeringen delegerade experter och hans åsikt är att det kan bli väldigt stora förändringar till det bättre för miljön om lagförslagen accepteras av riksdagen i sista skedet.

Under söndagen gjordes en utflykt till sevärda platser längs Kalixälven, en av våra tack vare lokalt engagemang skyddade nationalälvar.

Ett traditionsenligt uttalande från årsmötet gjordes också, det kan du läsa här: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/uttalande-fraan-aelvraeddarnas-aarsmoete-2013-878010

Nästa årsmöte kommer att planeras både vad gäller tid och plats under tidig höst.