Älvräddarna i samarbete med Rewilding europe

Älvräddarna har inlett ett samarbete med Rewilding Europe kring dammutrivningar i Sverige. En avsiktsförklaring har tagits fram och Älvräddarna har fått bidrag för att göra en förstudie för att utreda olika faktorer för framgång.

Rewilding Europe är en ideell organisation med säte i Nederländerna. Organisationens arbete går ut på att lyfta fram fördelar med orörd eller restaurerad natur och miljö. Det kan handla om att visa på affärsmöjligheter kring natur, och de lyfter fram socioekonomiska positiva aspekter med restaurering och bevarande av ”vild natur”.

I och med att den nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP) nu beslutats och kör igång med de första ansökningarna för att få moderna miljövillkor i svensk vattenkraft redan i februari 2022, är det hög tid att se om Älvräddarna kan hjälpa till med information kring avveckling av små vattenkraftverk.

Under perioden för NAP (2022-2037) ska runt 2 000 vattenkraft omprövas för att få moderna miljövillkor, vilket innebär miljöanpassning av verksamheterna. För mindre kraftverk som inte har någon större betydelse för elnätsreglering eller produktion, finns nu möjligheten att välja väg: Behålla kraftverket med fortsatt drift, eller avveckla det hela med en finansiering som täcker produktionsförlusten ”för all framtid”. Detta gäller för kraftverk med en produktion på maximalt 10 Gigawattimmar (GWh) per år och regeln träffar ungefär 1 600 kraftverk. I många fall är ägarna äldre och en avveckling med denna typ av finansiering kan därför vara intressant för dessa.

Älvräddarna vill hjälpa till så att fler än annars gör rätt val. Och för de som väljer avveckling kommer Älvräddarna att kunna hjälpa till med all hantering och kontakter med myndigheter, fonder och även göra ansökan till mark-och miljödomstolen. För att detta ska ske på ett för alla parter bra sätt, behöver en mängd parametrar utredas . I det sammanhanget blir samarbetet med Rewilding Europe intressant. Rewilding Europé har ett gott rykte och har också kontakter inom Dam Removal-rörelsen (som organisationen var med och startade), vilket gör att det finns intressanta erfarenheter att dela och lära sig av.

Läs mer om Rewilding Europe här.

Läs mer om samarbetet här.