Älvräddarna i Sveriges Radio

”…den stora omgörningen är på väg att krascha redan innan den satt igång…”

Vetenskapsradion Klotet belyser i sitt senaste avsnitt vattenkraften i Sverige ur flera perspektiv.

Hör hur bland annat Christer Borg som utvecklar Älvräddarnas syn på frågan och vad som ligger bakom begäran om överprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen av den nationella planen för moderna miljökrav, NAP.

Lyssna på programmet här.