Älvräddarna + Luleälvens Vattenråd på Jokkmokks marknad

Lyckad Jokkmokks marknad 1–3 februari 2024
 
Älvräddarna och Luleälvens vattenråd har haft givande dagar på Jokkmokks marknad! Vi har träffat många människor, haft fina samtal och informerat om situationen för Luleälven specifikt och storskalig vattenkraft i allmänhet. Vi har berättat om möjligheter till både miljöanpassning och fortsatt produktion av fossilfri el.
 
Drygt 40 personer vill få fortsatt information, och 203 personer röstade för att #RestaureraLuleälven noll personer röstade emot. Man fick lägga en boll i någon av hinkarna, i gröna om man vill att älven både ska miljörestaureras och producera el – i röda hinken om man inte vill restaurera älven.

Älvräddarna på Jokkmokks marknad 2024

Vi stod strategiskt mitt på marknadsområdet, bredvid scenen (scentaket syns bakom kåtan) där en renrajd dagligen samlas och vandrar runt marknaden. Karta över Lule älvdal med Vattenfalls 15 kraftverk. Hinkar att rösta Nej eller Ja till att #RestaureraLuleälven.

Vi fick hjälp av medlemmar i Luleälvens Vattenråd, Olle Utsi lånade ut sin kåta som vi inredde med renfällar, eld och värmeelement. På en skärm utanför kåtan visade vi bildspel med nutida och historiska bilder från älven. Kåtan blev välbesökt, och vi lockade med soppa för en symbolisk summa.
Glad intresserad besökare blir serverad varm soppa.

Glad besökare blir serverad varm soppa. 

Vi var fyra personer som mötte besökare i varselvästar, och till vår hjälp hade ytterligare en dryg handfull medhjälpare på plats. Vi synliggjorde oss vid kåtan med banderoller, trycksaker, belysning, eld, ett infobord och TV-skärm.

Glada Älvräddare.
Många glada Älvräddare i tjänst!

Många glada Älvräddare!
 
På fredagen höll Älvräddarnas vice ordförande Siri Lundström ett föredrag på Ájtte museum, Lule älv: Lax eller torrfåra – om Europas bästa laxälv igår, idag och imorgon, med ca 70 besökare och en deltagare via länk i samarbete med föreningen Klimatriksdagen. Föreläsningen spelades in och kommer att läggas upp digitalt för dem som önskar se i efterhand.
 
Torsdag var mycket blåsig, medan fredag och lördag bjöd på fint väder. Vi har haft möte med Jokkmokks kommunalråd med flera, och fått många berättelser och nya kontakter.

image.png