Älvräddarna manar politikerna i Svenljunga – Buttorps strömmar måste skyddas permanent

Viljan att förstöra de unika naturvärdena i strömmarna i Buttorp genom att bygga en vattenverksamhet har gjort många människor i Svenljunga upprörda. Detta eftersom politikerna i Svenljunga kommun röstade för medborgarförslaget att instifta ett naturreservat, men med en knut på tråden – det ska vänta till nästa år på grund av det ekonomiska läget i kommunen.

Nu ökar Älvräddarna pressen på politikerna för att de ska agera snabbare. Enligt uppgifter om känsliga ekosystem och pågående vattenvårdsprojekt i det aktuella vattendraget, har Älvräddarna nu skickat iväg ett brev till politikerna med budskapet – det går inte att vänta med naturreservatet vid Buttorp ett helt år.

Det finns viktiga miljömål som Sverige har att uppnå innan 2021. Däribland det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” och även tydliga direktiv finns från EU om hur lagarna gällande miljö ska införlivas i Sverige. Dessutom finns alltså nu planer att lämna in en ansökan om ett nytt vattenkraftverk i Buttorps strömmar.

Ordförande på Älvräddarna, Christer Borg menar:

” ­ – Svenljungas politiker borde göra ett smart drag och införliva citatet som finns med i brevet från Älvräddarna med miljöbalkens 7 kapitel 24 paragraf. Denna paragraf betyder att om en fråga väcks kring att bilda naturreservat kan ett tillfälligt förbud mot inskränkningar i området inrättas. Det är ett läge där politikerna inte kan sitta och titta på medan kapplöpning sker mellan de som ansökt om vattenverksamhet och de som vill skydda sträckan, och som ser de riktiga långsiktiga vinsterna med att bilda ett naturreservat.”