Älvräddarna mot nya mål!

Älvräddarna går nu in i en ny fas. Vi har haft årsmöte och uppdaterat våra stadgar. Vår tidigare generalsekreterare har valt

Kansliets alltiallo Jari Toivanen och ordförande Richard Löwall
att gå vidare med andra sysslor, ett faktum som Älvräddarna möter genom att idag
anställa Siri Lundström på deltid. Siri kommer bland annat att stärka upp vår fenomenale kanslist Jari Toivanen samt vara vårt ansikte utåt vid sidan om ordförande Richard Löwall. Vi hoppas på en energisk nystart med breddad verksamhet, mer samarbeten och goda relationer till gagn för våra vattenmiljöer.  Älvräddarna är glada för att Siri Lundström kliver in med fokus på organisation och verksamhetsutveckling. Siri har en bred bakgrund inom miljö-,  hållbarhet- och utvecklingsarbete. Siri är sedan fyra år styrelseledamot i Älvräddarna och är också ordförande i Luleälvens Vattenråd. I den senare rollen har hon engagerat sig i ca 10 års tid för #LevandeVatten och att Sverige, via vattendirektivet, ska implementera miljöhänsyn även i storskaliga vattenkraftsälvar. Siri har tidigare bland annat arbetat på länsstyrelsen som koordinator för hotade arter, varit verksamhetsansvarig på en biståndsorganisation och hållbarhetsansvarig inom besöksnäring samt drivit flera projekt som konsult i egen verksamhet. Välkommen att kontakta Älvräddarna för idéer och samverkan för våra vatten! 
Naturmänniskan Siri ute på roddtur med dottern.


GE DONATION


Bli medlem