Älvräddarna och Naturskyddsföreningen gick samman i debattartikel för att rädda Buttorps strömmar

Under tisdagen den 7 maj lyftes Buttorp till debatt i Borås tidning. Ordförande i Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, tillsammans med ordförande i Älvräddarna, Christer Borg gav ett klart besked om vad som är rätt: att skydda Buttorp med sin unika natur framför att förstöra forsen med ett småskaligt vattenkraftverk och förstöra detta känsliga ekosystem på grund av kortsiktig vinning och felaktiga miljöval.

I korthet beskrevs situationen som Buttorps strömmar befinner sig i som en tydlig illustration på dålig avvägning mellan klimatnytta och nyttan av bevarad biologisk mångfald. Ur ett helhetsperspektiv, där vinsterna med att få behålla biologisk mångfald och en livskraftig öringstam som ger inkomster via friluftsliv och sportsfiske, ska ställas mot ytterst små energimängder och ekologisk förstörelse, är det ett enkelt val: Bevara Buttorps strömmar från vattenkraft.

Ordförandena sade därmed bestäm nej till utbyggnad i Buttorpforsen.

Läs hela debattartikeln här:

http://www.bt.se/debatt/skydda-buttorps-strommar(3764851).gm