Älvräddarna polisanmäler Vansbro reningsverk

Älvräddarna har polisanmält ett utsläpp av så kallade biobärare tillverkade av plast från reningsverket i Vansbro, ägt av Dala Vatten & Avlopp. Biobärarna spred sig mer än 30 kilometer i älven.

Utsläppet skedde i slutet av augusti och cirka 50 kubikmeter, eller 50 ton, av dessa pastahjulsliknande plastdelar försvann i Västerdalälven. Företaget har med hjälp av räddningstjänst och frivilliga under flera veckor sanerat stora delar av älven och säger att merparten av utsläppet nu tagits upp. Enligt uppgifter till Älvräddarna ska dock 20 ton fortfarande finnas kvar i älven.

Plasten i sig ska inte vara farlig för miljön enligt företaget, men Älvräddarna menar att risken är stor för skador ändå.

– Självklart bryts plast i sötvatten ner precis som i haven till mikroplast som sedan kan tas upp i näringsvävarna och döda djur, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

Enligt flera uppgiftslämnare har utsläpp av dessa biobärare skett upprepade gånger i just detta reningsverk, vilket bekräftas av Dala Vatten & Avlopp. Liknande utsläpp ska också ha skett lite varstans i Sverige.

Älvräddarna vill med polisanmälan ge signaler till både företaget och andra verksamhetsägare att utsläpp är att betrakta som miljöbrott, även om det inte skett avsiktligt. Det viktiga är signalen att arbetet med att se till att det inte återupprepas tar fart och att det säkerställs att det inte upprepas.

Dala Vatten & Avlopp har tillsatt en internutredning och ska även få besök av representanter från länsstyrelsen.