Älvräddarna svarar på felaktiga fakta i debattartikel på DN

Svensk Vattenkraftsförening (SVAF) och en av dess mer framtonade medlemmar, Thomas Sandberg, har skrivit en debattartikel i DN om småskalig vattenkraft. https://www.dn.se/debatt/obegripligt-att-riva-ut-tusentals-vattenkraftverk/

Sandberg påstår att tusentals vattenkraftverk hotas av utrivning och att myndigheter har en sådan agenda. Därefter menar han att småskalig vattenkraft är betydelsefull för elsystemet och att Sverige har överimplementerat EU:s ramvattendirektiv. Inget av detta stämmer, utan ska ses som ett ständigt nötande av direkt felaktiga fakta för att skydda en liten grupp av enskilda intressen.

Älvräddarna svarade i en replik som ni bör läsa, länk nedan.

Vi valde att hålla en god ton och lugnt och sakligt bemöta påståendena.

En viktig detalj som bör ingå i förförståelsen för den som läser förstainlägget och vår replik är att vattenkraft bedrivs under olika förutsättningar och att kraftverken inte bara är olika stora utan också har helt olika betydelse för ägarnas ekonomi och elsystemets stabilitet.

Vi har 2 100 kraftverk i Sverige, av dessa är 208 storskaliga. De har alltså en effekt över 10 MW och de står för 94 procent av produktionen och nästan 100 procent av reglerförmågan. Reglerförmåga innebär vattenkraftens möjlighet att gå upp och ned i effekt för att kompensera och balansera icke planerbar elproduktion som exempelvis vindkraft. Dessa kraftverk är viktiga, men inte så viktiga att de ska undgå en miljöanpassning, anser Älvräddarna.

Resterande cirka 1 900 kraftverk är alla småskaliga, och Sandberg försöker föra i bevis att alla dessa är utsatta för myndighetsaktivism med mål att riva ut dem.

Av dessa 1 900 småskaliga är 187 på gränsen till storskaliga, de har en effekt mellan 1,5 till 10 MW. De står för nästan 1,5 gånger så mycket produktion än de allra 1 700 minsta. Med andra ord, de 1 700 minsta tår för en försvinnande liten del av elproduktionen och har ingen som helst betydelse för elnätsregleringen. Sandbergs och SVAF:s medlemmar återfinns framförallt bland dessa 1 700 minsta.

Nedan en bild på hur det förhåller sig, data från Havs- och vattenmyndigheten.

Här kan ni nu läsa vår replik: https://www.dn.se/debatt/miljoaspekten-maste-fa-ga-fore-nostalgi/

Vi kommer så småningom att publicera hela texten här, men DN vill ha ensamrätt ett tag.

Bilden på generalsekreterare Christer Borg och Dr Margaretha Svenning, miljöjurist, är en manipulerad bild, med de två placerade på en tub (där vattnet leds till kraftverket) vid Malta kraftverk år 1914. Vi tyckte den var representativ till vår replik, då det i mångt och mycket handlar om en naturlig vurm för det gamla och skydda av kulturmiljöer, vilket vi anser är viktigt. Men inte så viktigt att en normal miljöanpassning ska utebli.

 

GE OSS ETT BIDRAG BLI MEDLEM