Älvräddarna uppmanar Tekniska Verken att riva ut

I ett brev till Tekniska Verken angående SVT:s publiceringar av hanteringen av Yxern uppmanar Christer Borg, ordförande, och Rasmus Gustafsson, styrelseledamot, Tekniska Verken att riva ut de kraftverk som inte är lönsamma att miljöanpassa. I brevet skriver de att Tekniska Verken fortfarande har chansen att rädda sitt varumärke och göra en god gärning för miljön och den biologiska mångfalden.

I SVT:s sändningar av Aktuellt den 18 oktober samt SVT Öst:s nyhetssändningar den 20 och 22 oktober kunde man se reportage om Tekniska Verkens vårdslösa behandling av bland annat Yxern och Botorpsströmmen. Detta har Älvräddarnas Samorganisation länge känt till och man har bland annat haft en namninsamling som skickades till Tekniska Verken, berörda kommuner samt länsstyrelsen i Kalmar län.

I brevet kritiserar de båda representanterna för Älvräddarna Tekniska Verkens tankar om att sälja kraftverken då detta inte löser de miljöproblem som kraftverken medför. Tekniska Verken menar att de kan sälja kraftverken till någon som kan hantera dem bättre. Älvräddarna menar att det som behövs är frivilliga miljöåtgärder.

Älvräddarna anser att om någon annan skulle driva kraftverken skulle miljöproblemen kvarstå, och de kritiserar även Tekniska Verkens förslag att tillsätta utredningar för åtgärder vid varje kraftverk, något som de ser som onödigt. Att Tekniska Verken har fått över 100 miljoner för miljöcertifikat under många år utan att genomföra några miljöåtgärder anser de är anmärkningsvärt.
Brevet har skickats till Tekniska Verken och Älvräddarna väntar på svar.

Kontaktuppgifter för pressen:
Rasmus Gustafsson, styrelseledamot och nyhetsredaktör
(+46)761351105
rasmus.gustafsson@alvraddarna.se