Ansökan öppen till Naturbonusen – tema 2024: Svenska vandringsleder

Butiken Naturkompaniet skänker årligen en “Naturbonus” till olika organisationer och projekt som skyddar natur och miljö, och som stärker friluftslivet i Sverige.

De senaste två åren har närmare tio miljoner kronor delats ut till projekt som värnar om den biologiska mångfalden! År 2024 väljer Naturkompaniet att skänka Naturbonusens miljoner till svenska vandringsleder. Uppsvinget för naturturism har varit stort de senaste åren och vandring är ett viktigt sätt för många att komma ut och uppleva vår unika svenska natur. Naturkompaniet vill i år stötta de verksamheter som arbetar för att främja våra svenska vandringsleder.

Ansökan till Naturbonusen 2024 är öppen

Vi i Älvräddarna arbetar med att främja vattendrag – som ofta rinner längs vandringsleder.

Har du kännedom om ett sådant vattendrag där en upprustning av en vandringsled skulle vara befogad? Kontakta oss så kan vi hjälpas åt att söka!

Dessa är kriterierna för Naturbonusen:

  • Projektet måste verka för att främja svenska vandringsleder.
  • Ansökan sker via ett ansökningsformulär där man beskriver projektet och vad man önskar att göra för pengarna.
  • Ansökan stänger 1/3 2024 – kontakta Älvräddarna senast måndag 19/2 så hinner vi samordna vår ansökan! I bästa fall får vi in flera platser som vi kan söka för upprustning av vandringsleder som löper längs med vattendrag.
  • Naturbonusjuryn går igenom ansökningarna och väljer ut vinnare.

För mer info, se Naturkompaniet.