Äntligen släpps Yxern fri!

Yxern är Kalmar läns största insjö med storlom, fiskgjuse och häger som exempel på en mängd arter som trivs i Yxern. Fisklivet domineras av gädda, abborre, siklöja och storvuxen gös.

Under 1930-talets sista år genomfördes en reglering av sjön till förmån för nedströms liggande vattenkraftverk. Samtliga kraftverk som njuter förmånen av att få vatten på ett onaturligt vis är småskaliga och har därmed liten eller ingen betydelse för elsystemet i stort. Vattendomen från 1938 gör att Yxern tillåtits att regleras med en amplitud på nästan tre meter. Den extra elproduktion som ges av regleringen jämfört den naturliga avrinningen är bara tiondelar av vad ett vindkraftverk ger.

Yxerns outtröttlige kämpe Tino Åberg.

Den 25 maj 2022 kom så slutligen domen som gör att regleringsdammen i Yxerns södra del nu får rivas ut. Vimmerby och Västerviks kommuner drev omprövningen men engagemanget bygger till extremt stor del på älvräddaren Tino Åbergs enträgna arbete genom åren. Sedan 2014 har arbetet varit intensivt och självklart har vi i Älvräddarna hjälpt till, bland annat genom att reda ut hur gamla domar fungerar och hur man kan göra för att få nya domar på plats.

Det lyckliga slutet på den juridiska kampen om Yxern är ett mycket bra exempel på hur viktigt det är med lokalt engagemang. Utan Tinos stora insatser som främst handlat om att väcka uppmärksamhet kring det galna i att förstöra en hel sjö för snudd på ingen elproduktion alls hade denna seger inte vunnits. Vi hoppas att Tinos arbete kan vare en ledstjärna för många andra. För om inte du reagerar och engagerar dig, med vilken rätt kan du då kräva att andra ska göra det?

Utgången är given, en ansökan om utrivning av damm ska alltid godkännas enligt Miljöbalken. Att det är så beror på att staten inte kan tvinga någon att ha kvar en vattenverksamhet som är behäftad med straffsanktionerat underhållsansvar. Vill man bli av med sin damm så har man rätt att bli av med den. Stort grattis till Yxerns alla kämpar!

 

 


Bli medlem


Bli medlem