Årsmöte för verksamhetsåret 2020

Älvräddarnas samorganisation bjuder in
till årsmötet för verksamhetsåret 2020,
den 4:e september 2021
Plats: Digitalt via Zoom. Tid: Årsmöte 12:30, föreläsning 14:00. Länk
för uppkoppling skickas ut närmare årsmötesdagen till den e-post du
registrerar i samband med anmälan.
Anmälan: info@alvraddarna.se (ange om du är grupprepresentant,
styreleseledamot eller medlem) senast den 22 augusti.
Behöriga att delta på årsmötet: Styrelse, representanter för
älvräddargrupper (rösträtt), medlemmar.