Centern vill göra det redan dåliga ännu sämre

Som vi tidigare skrivit här har vi skickat ett öppet brev till riksdagens ledamöter. Det handlar om att Centern initierat ett utskottsinitiativ i Miljö- och jordbruksutskottet som syftar till att göra en dålig plan ännu sämre.

Regeringens nationella plan för miljöanpassning av svensk vattenkraft som beslutades sommaren 2020, kan snarare betraktas som en plan till skydd för svensk storskalig vattenkraft.

När EU och vår egen miljöbalk kräver åtgärder för ekosystemen i våra vattendrag, bestämde sig partierna i den gamla Energiöverenskommelsen (S, C, M, KD och MP) för att använda alla sätt för att inte behöva miljöanpassa vattenkraften. Inga fiskvägar, torrfårorna ska fortsätta vara torra och korttidsreglering ska fortsatt stressa invånarna i vattnet och de boende längs älvarna.

Centern vill att detta också ska ske i den småskaliga vattenkraften, vars betydelse för elsystemet är i paritet med att någon spelar gitarr utan mikrofon på ett fullsatt Wembley. Ingen märker eller hör vare sig det ena eller det andra.

Läs Christer Borgs debattartikel på altinget.se: https://www.altinget.se/miljo/artikel/alvraddarna-vi-maaste-inte-valja-mellan-biologisk-maangfald-och-el

Här är ytterligare en debattartikel i Aftonbladet där Centern visar på sin vilja att skydda äganderätten, avveckla det generella strandskyddet och fortsätta exploatera skog på ett sätt som EU motsätter sig. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lE8KdL/cs-krav-lar-doda-flera-av-vara-sista-skogar