Christer Borg svarar Emma Wiesner (c): Svensk vattenkraft inte hållbar

Älvräddarnas Christer Borg har skrivit en replik på en debattartikel i Aftonbladet där EU-ledamoten Emma Wiesner (c) framförde åsikten att “regeringen överger svensk vattenkraft”. Här kan du läsa Christer Borgs svar, även det publicerat i Aftonbladet.

Den svenska vattenkraften är inte hållbar – EU:s hållning korrekt

Emma Wiesner ondgör sig i debattartikel 2 februari 2021 över både svenska regeringen och EU:s arbete med att arbeta fram ramregler för hållbara finansieringar.

Grunden för EU:s hållning att vattenkraft inte kan anses vara hållbar är ur vetenskaplig synpunkt oantastlig. Vattenkraft är möjligen bra ur klimatsynvinkel, eftersom produktionen skapar lite koldioxid per producerad kilowattimme. Men den skapar också enorma skador på biologisk mångfald och ekosystem; detta är ovedersägligt och klarlagt i snart kilometervisa vetenskapliga rapporter från hela världen.

Oavsett detta anser EU att gammal, redan byggd vattenkraft, det vill säga den som vi har i Sverige, kan anses vara hållbar och därmed ok för finansiering om den bara är miljöanpassad.

Och häri ligger problemet för svenska politiker, inte bara de i C. Regeringen har nämligen beslutat att den svenska storskaliga vattenkraften (som står för 94 procent av svensk vattenkraftsproduktion) i möjligaste mån ska slippa miljöanpassa sig enligt EU:s bindande Vattendirektiv. Vattendirektivet är det viktigaste miljödirektivet som EU tagit fram, och målen i detta direktiv har regeringen, med flertalet i riksdagens partiers goda minne, bestämt inte ska gälla för vattenkraften. Detta ska ske genom utnyttjande till bristningsgränsen av undantag som finns i direktivet. Kraftbranschen är glada, det kostar pengar att miljöanpassa. Men nu är både bransch och politiker arga, eftersom EU säger att vattenkraften då inte kan anses vara hållbar och därför inte ska rekommenderas att finansieras vid exempelvis större renoveringar vilka kostar mångmiljardbelopp.

Så om bara Sveriges riksdag och regering kunde ta EU-rättens bindande direktiv på allvar och ställa ur miljösynpunkt helt rättmätiga krav på vattenkraftens miljöanpassning, skulle frågan om EU:s taxonomi vara löst.

Istället kräver Emma Wiesner att EU ska sänka miljökraven och kraven på hållbara finansieringar. Kan man göra detta och samtidigt påstå att man företräder ett ”grönt” parti?

Christer Borg
Generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation
Av regeringen delegerad expert i tidigare statlig utredning om vattenkraft