Debatt: Regeringen skyddar vattenkraften framför miljön

Regeringen väljer att skydda vattenkraften framför att göra nödvändiga miljöanpassningar enligt EU:s vattendirektiv. Christer Borg, Älvräddarna, och Thorbjörn Tomtlund, Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg, kallar det hela pinsamt i en gemensam debattartikel på altinget.se.

Vattendirektivet är ett miljödirektiv som ska värna Europas alla vatten, men genom Energiöverenskommelsen har regeringen tvärtom valt att genom ny lagstiftning på olika sätt skydda vattenkraften.

Älvräddarna och Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg anser att lagstiftningen går tvärtemot vattendirektivet och att det saknas bärande argument för att elsystemet skulle drabbas av kollaps om vi miljöanpassar vattenkraften på bästa möjliga sätt.

Att miljöanpassa vattenkraften, enligt de krav som i dag ställs i vattendirektivet, skulle dessutom innebära en enorm potential för landsbygdsutveckling, inte minst genom naturturism.

Att den storskaliga vattenkraften miljöanpassas borde vara lika självklart som de krav på rening av utsläpp i luft och vatten från miljöfarliga verksamheter som beslutats om för decennier sedan.

Läs debattartikeln här