E.On polisanmäls för artskyddsbrott

E.ON Sverige Vattenkraft AB polisanmäls av Älvräddarna bland annat för vad som kan vara ett av de största artskyddsbrotten någonsin i Sverige. De grava bristerna i myndighetshanteringen gör att Älvräddarna också JO‐anmäler Kalmar länsstyrelse. Minst 5 000 musslor av arten tjockskalig målarmussla, som är starkt hotad och upptagen i Artskyddsförordningen har dödats.

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält E.ON och JO‐anmält Kalmar länsstyrelse efter de katastrofala händelserna i Högsby kraftverk i Emån i augusti, då E.ON utan tillstånd tömde in‐ och utloppskanaler vid sitt kraftverk och dödade starkt hotade musslor. Älvräddarna menar att E.ON skulle lämnat in en ansökan till mark‐ och miljödomstolen och inte en anmälan till länsstyrelsen. Älvräddarna anser också att länsstyrelsen har gjort ett grovt misstag och bedömt ärendet felaktigt, eftersom lagstiftningen inte medger länsstyrelsen beslutanderätt i fall som detta.

– Den tragiska situationen har uppstått på grund av grava brister i länsstyrelsens hantering av ärendet och E.ONs oaktsamhet och kunskapsbrist kring vad som gäller för dem som vattenverksamhetsägare, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Miljöbalken är tydlig med vilket ansvar företag har vid verksamheter som påverkar miljön. Förutom att E.ON inte följt de grundläggande hänsynsreglerna i miljöbalken, är också Emån EU‐rättsligt skyddad som Natura 2000‐område. Det innebär ett särskilt utredningskrav och dessutom krav på dispens om verksamheten riskerar att skada de arter som ska skyddas. De dödade musslorna finns upptagna i områdesskyddet för Emån.

– Just nu pågår en livlig debatt i efterdyningarna av Vattenverksamhetsutredningens förslag på nya och moderna regler för vattenkraften. Det här fallet visar med all tydlighet att det behövs en skärpning av regelverket som tydliggör de alltid stora miljökonsekvenserna av vattenkraft och införande av skarpare skyddsåtgärder för miljön genom ny prövning av samtliga vattenkraftverk, menar Christer Borg.

I polisanmälan av E.ON pekar Älvräddarna på att skadeståndsanspråk på många miljoner för de dödade musslorna kan väckas av myndigheter som representerar det allmänna intresset. Enligt Älvräddarna kan detta vara ett av de största artskyddsbrotten någonsin i Sverige.

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706‐84 74 31,
christer.borg@alvraddarna.se