Efter protesterna: EU vill stoppa ny vattenkraft på Balkan

Lake Skadar National Park, Montenegro. Foto: Boudewijn “Bo” Boer, Unsplash

Protesterna mot planerna på att bygga ut vattenkraft på Balkan, i några av Europas sista orörda vattendrag, ser ut att ge resultat. EU uppmanar nu finansiärerna bakom de olika projekten att se över sitt stöd.

Flera miljöorganisationer runt om i Europa och i hela världen, däribland Älvräddarna, har engagerat sig i frågan om utbyggnad av vattenkraft på Balkan. Över 120.000 namnunderskrifter har samlats in till kampanjen Blue Heart of Europe.

Frågan tas även upp i dokumentären Blue Heart, finansierad av Patagonia. Älvräddarnas Christer Borg reste förra året runt och visade filmen på tio platser, från Sorsele och Piteå i norr till Mörrum och Trollhättan i söder.

I juni 2018 visades Blue Heart även för beslutsfattare inom EU. I den efterföljande debatten kom Europeiska kommissionens företrädare överens om att det finns andra “lågt hängande frukter” som bör övervägas framför vattenkraft för att öka energiproduktionen på Balkan, till exempel energieffektivitet och minskade förluster i elnätet. Politikerna pekade också på att vattenkraft blir alltmer oekonomiskt, jämfört med för 20-30 år sedan.

Den planerade utbyggnaden av vattenkraft omfattar en mängd stora och små projekt över hela Balkan. Europaparlamentet har nu uppmanat finansiärerna av samtliga projekt att dra sig ur och hitta andra lösningar. Rekommendationerna är olika starka från land till land och projekt till projekt, men generellt handlar det om att “att dra tillbaka finansiering för alla projekt som genomförs i skyddade områden” eller som  ”saknar sunda strategiska miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar”.

Även Bernkonventionen, Europarådets miljövakthund, har agerat i frågan och uppmanar nu den albanska regeringen att stoppa vattenkraftprojekten på Vjosa-floden.

Hörsammar finansiärerna uppmaningen? Ja, det verkar så. EBRD (Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) har infört minimikrav på miljöfrågor och socialpolitik under genomförandet av vattenkraftprojekt. Även EIB (Europeiska investeringsbanken) ser över sina riktlinjer för finansiering av vattenkraftprojekt.

Allt detta är resultatet av att lokalsamhällen på Balkan stått upp för rätten att bestämma över och skydda sina naturvärden, samt att man fått med sig människor och organisationer i Europa och hela världen som engagerat sig och tagit ställning för att bevara vattendragen på Balkan orörda.

Blue Heart of Europe

Kampanjen Blue Heart of Europe har tagit fram en mijlöplan för floderna på Balkan. Denna omfattar vattenkraftfria zoner inom ett flodnätverk på över 80 000 kilometer, men också visar också på alternativa energikällor.

Läs också