Energiminstern på besök i Jämtland

Idag, 2015-05-18, är energiminister Ibrahim Baylan på besök i Jämtland. Han ska bland annat besöka Långforsen.

Här mitt brev, som jag skickade idag igen till honom och hans pressekreterare:

Hej Ibrahim och Gunilla!

Såg att den resa som tidigare ställdes in, blir av idag.

Jag passar på att skicka om brevet som jag skickade den gången. Nu har förhandlingen med Svea Hovrätt varit, domslut kommer 12 juni om Långforsen.
Vi och alla miljö- och naturälskare i Sverige hoppas innerligt att Svea Hovrätt kommer till det enda rätta beslutet: Inget nytt kraftverk i denna mot vattenkraft skyddade sträcka!
Här mitt tidigare brev:

Hej Ibrahim!

Jag såg att du idag ska besöka bl.a. Långfors kraftverk i Långan, ägt av Jämtkraft AB.

Jag hoppas du får en fin dag och att du också får en del naturupplevelser. Just Långfors kraftverk är, som du säkert känner till, en av Sveriges längsta långbänkar. Här har Jämtkraft försökt att bygga ett nytt kraftverk i många decennier, sist hamnade det i regeringsrätten, som sa nej, och därmed också regeringen (2004).

Jämtkraft har med olika metoder försökt få igenom sitt bygge, bland annat genom att hota Mittuniversitetet med indragna anslag och genom att kuppa ett årsmöte på fiskevårdsområdesföreningen.

Nu ligger deras ansökan om att få bygga ett nytt kraftverk i Svea Hovrätt, tillsammans med ett återkallelseärende, initierat av Kammarkollegiet på en hemställan från oss i Älvräddarna. Huvudförhandling i båda målen sker 6-7 maj.

Men varför är det så viktigt för Jämtkraft att få bygga detta lilla småskaliga kraftverk? Det kan inte användas till att reglera elnätet, vare sig tekniken eller villkoren för vattenhushållningen medger det. Och det kan ju knappast vara motiverat ur ett klimatpolitiskt perspektiv, för hur vi än ser på saken så är det ju Sveriges 208 största kraftverk som är viktiga, inte de 1700 småskaliga under 1,5 MW effekt.

Just Långfors kraftverk levererar 2 GWh per år, jämfört med Hissmofors 310 GWh som du också besöker idag, är det väldigt lite. Det är faktiskt bara 0,2 % av Jämtkrafts totala energiproduktion från sina vattenkraftverk, vindkraften alltså inte medräknad.

Ändå slåss Jämtkraft med näbbar och klor för att få bygga detta nya kraftverk, i Långan, som har exakt samma skydd som Torne och Kalixälvar, som Piteälven och Vindelälven, som är våra Nationalälvar med förbud mot byggande av vattenkraft. Långan är också Natura2000-område.

Jag nämner dessa två ganska betydelsefulla omständigheter, eftersom VD på Jämtkraft, Anders Eriksson, brukar glömma det när han visar sitt lilla Långfors. För du är inte först, flera riksdagsledamöter har på plats fått se och höra hur eländigt det är med Jämtlands länsstyrelse, där tidigare landshövdingen gjorde bedömningen att det bästa ur miljösynpunkt vore att riva bort kraftverket.

Hoppas som sagt att du får en trevlig dag Ibrahim, jag ville bara ge dig lite fler pusselbitar när du får se Jämtkrafts anläggningar.

Med vänlig hälsning,
Christer Borg
Ordförande i Älvräddarnas Samorganisation