Eon KO- och RO-anmäls för vilseledande marknadsföring

Älvräddarnas Samorganisation KO- och RO-anmäler Eon för vilseledande marknadsföring. Företaget påstår på sin hemsida att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden minimalt. Påståendet saknar helt vetenskaplig grund då alla studier tvärtom pekar på mycket allvarliga konsekvenser för just den biologiska mångfalden.

På Eons hemsida kan man läsa att “Vattenkraft ger precis som vindkraft utsläppsfri el som minimalt påverkar växthuseffekten och den biologiska mångfalden”. Detta är ett påstående som helt saknar fog för sig, menar John Schütte, styrelsemedlem i Älvräddarnas Samorganisation.

– Vattenkraften har om och om igen bevisats vara oerhört skadlig för den biologiska mångfalden, menar John Schütte och fortsätter: – Vattenkraft är den sämsta förnyelsebara energin ur miljösynpunkt och man kan möjligen säga att den är “klimatneutral”. Enligt miljöbalken skall vattenkraftverksamhet alltid anses ha betydande miljöpåverkan och både svenska och internationella studier har i decennier visat på skadorna för just den biologiska mångfalden.

Idag är ungefär 85 % av de svenska större vattendragen utbyggda med vattenkraft och en absolut merpart av dem saknar fisktrappor. Detta gör att ett stort antal fiskarter som ål, lax, havsöring, nejonöga, sik, harr, öring, röding och många fler inte kan ta sig upp till sina lekplatser och därmed hindras de från att reproducera sig. Även andra arter drabbas av vattenkraftens konsekvenser, exempelvis utter, strömstare, flodpärlmusslan och ett stort antal insektsarter. Detta påverkar även miljön i hela Östersjön. Variationer i vattenflödet som orsakas av vattenkraftverken leder till att ekosystemen skiftar till lägen där den biologiska mångfalden drabbas hårt.

Marknadsföringen som finns på Eons hemsida är typisk för större delen av elbranschen. Konsumenten vilseleds att tro att vattenkraft är miljövänligt.

– Vi på Älvräddarna kan inte annat än tolka Eon:s felaktiga text på sin hemsida som ett medvetet försök att vilseleda konsumenten, avslutar John Schütte.

Kontakt:

Christer Borg, ordförande: 0622-300 95, 0706-84 74 31. christer.borg@alvraddarna.se