Fiskeforum 2022 – Vi var där

Då var det dags för Fiskeforum 2022, en 2 dagars konferens i huvudstaden (18-19 okt) med deltagande bland annat från våra beslutsfattare på HaV, Jordbruksverket och riksdag. Men även vi från miljörörelsen tillsammans med sportfiskare, fiskevattenägare, yrkesfiskare, forskare och turistentreprenörer med flera. Sist men inte minst deltog H.M.K Carl XVI Gustaf som öppnade konferensen.
Man behöver inte vara rojalist för att beundra kungahusets brinnande entusiasm för vår tids ödesfrågor, där kungen själv regelbundet deltar på den här typen av tillställningar.
Han sade:

Vad vi kan göra redan i dag, är att förvalta fisken klokt. Så att vi får mer fisk i vattnen, och att den får leva så länge att den hinner föröka sig.

Fisk, mina vänner, det är en förnybar resurs – om vi tar hand om den på rätt sätt!

– H.M. Konungen

Konferensens första dag handlade om hållbart fiske, och det ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv med anföranden ur varje synsätt där paneldiskussioner efterföljde.

Kerstin Johannesson, Göteborgs Universitet, jämför skogens och havets ekosystem.

Hur mår våra bestånd av torsk, sill och lax? Efter lunch var det forskare från SLU med ständigt aktuella frågeställningen om den rätt så akuta situation som råder för våra fiskbestånd, och som ständigt får utstå påfrestningar med hårt fisketryck och klimatavtryck. En mening som fastnade från en av föredragshållarna var ”Har vi gjort allt som står till buds” för att bromsa och vända på den rätt så illavarslande utveckling som pågått alltför länge nu? Försök att ta in det faktum att det kan ta tusentals år av återhämtning av bestånden om vi fortsätter som vi gör nu. Vi kan bruka en 1/3 av dagens nivåer för att kunna kalla det hållbart om man ska sätta det i perspektiv. Och en sådan sak som att sill är vår näst vanligaste matfisk där 90 % ändå blir fiskmjöl.

Richard Löwall äter förrätt precis innan Sveriges radio ringer, till höger sitter kungen med ryggen mot bild.

Som företrädare för miljörörelsen så är det här inga nyheter för oss, men när man får orden rakt i ansiktet från forskarna själva så blir det en mer skrämmande verklighet att ta in.

Under konferensens första dag så fick ÄlvS ordförande Richard Löwall avbryta den gemensamma lunchen med H.M Konungen då Sveriges Radio ringde för en direktsänd intervju med anledning av situationen med ”NAP-pausen” från den nya regeringen. Om du vill lyssna på intervjun, klicka på sändningen från den 19:e okt och dra sedan fram 2h 35 min in:  https://sverigesradio.se/avsnitt/2025412

Dag 2

Konferensens andra dag var indelad i 2 block.
Sill och strömming samt Miljöanpassning av vattenkraften. ÄlvS generalsekreterare Christer Borg var inbjuden till paneldiskussion om hur det går med omprövningarna av vattenkraften. Övriga deltagare under den en och en halv timme långa paneldiskussionen var (från vänster i bilden) Anders Skarstedt från Havs- och vattenmyndigheten, Joakim Kruse från Vattenmyndigheten Bottenhavet, Christer Borg, Thomas Sandberg från Svenska Vattenkraftsförening (SVAF), Johan Östergren från SLU, Erik Sparrevik från Vattenfall AB och Anna Jivén från Vattenkraftens Miljöfond.

Diskussionen rörde sig från hur samverkansprocesserna gått till vad som händer nu i och med den aviserade pausen i omprövningarna från regeringen. Christer skrädde inte orden, speciellt inte när Thomas från SVAF påstod att de småskaliga kraftverken är mycket viktiga för elsystemet.

Vi kommer att göra en fördjupad förklaring i ämnet och lägga ut som en separat nyhet de närmaste dagarna, där vi bland annat förklarar hur verkligheten ser ut utan misstolkningar á la SVAF.

Förvaltning av fiskbestånden och framförallt lax blev det en del prat om efter lunchen, där det också blev en diskussionspanel med intresse- och förvaltningsorganisationer, HaV och SLU. Vi som satt i publiken delades in i smågrupper i en kortare workshop, för att bidra till frågeställningar kring förvaltning och åtgärder som panelen svarade och kommenterade.

Thomas Johansson från Stiftelsen för Östersjölaxen tog upp sorgebarnet Rickleån som ett praktexempel, som i år stannar på ynka 24 stycken laxar vilka har passerat fiskräknaren i Fredriksfors. Återigen är Rickleån sämst i hela landet där älvdalen med bättre förutsättningar har en enormt potential. Man talar ofta om vildlaxälvarnas unika stammar och betydelsen av en älvspecifik förvaltning av bestånden.

Eva Lindström, f.d. Statssekreterare, riksrevisor och nu ledamot av Europeiska Revisionsrätten talade om EU:s åtgärder för att bekämpa olagligt fiske.

 

 

Slutligen så kom dagens sista punkt där man bjöd in riksdagsledamöter till en politikerpanel. Föga förvånande kom ingen från regeringspartierna. Blott en i rikspolitiken färsk och något nervös representant från SD som hänvisade till Tidöavtalet fler gånger än man hann räkna till.

Det fanns en viss erfarenhet och kunskap i frågorna som avhandlats under dagarna två. Men visst märker man att det sällan rör sig om raka rör och klara besked från politiken där våra myndighetsföreträdare istället får kohandla tills man når konsensus, där tyvärr miljö och biologisk mångfald får betala priset för vårt frosseri.


GE DONATION


Bli medlem