Fiskeforum 2024 i Stockholm 6–7 mars

Älvräddarna närvarar på Fiskeforum som är en nationell konferens om fisk- och fiskefrågor. Konferensen arrangeras på Hotell Hasselbacken i Stockholm i närvaro av H.M. Konungen.

Fiskeforum 2024 handlar om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske. Dagarna handlar om utvecklingen sedan Fiskeforum 2022, och tar även upp nya aktuella frågeställningar.

Fiskeforum för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar miljörörelsen, yrkes- och fritidsfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, fiskerättsägare, myndigheter, finansiärer och representanter för vetenskaplig rådgivning med flera.

Dagen inleddes med en videohälsning från Landsbygdsminister Peter Kullgren KD. Därefter hälsade Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) tillförordnade generaldirektör Eva-Britt Eklöf Petrusson oss välkomna, som huvudarrangörer.

Under dagen har vi fått dragningar från forskare från SLU, från HaV och Jordbruksverket om skarv, lax, sill/strömmingbestånden, från entreprenörer inom fiske- och turismnäringarna samt Sportfiskarna. Magnus Andersson från Landsbygds- och inrastrukturdepartementet berättade om regeringens prioriteringar.

Konferensen filmas och kommer att läggas upp på Youtube, vi uppdaterar med länk när det är klart. 

Fiskeforum2024 arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Mörrums Kronolaxfiske, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel, Sveriges fiskevattenägareförbund, Sveriges Fiskares PO, Swedish Pelagic Federation PO, Länsstyrelserna och Sveriges fisketurismföretagare i samverkan med Landsbygdsnätverket.

Kungen kommer till Fiskeforum 2024.
Robert Westin från
Sveriges FisketurismFöretagare (SeFF) och Artic Adventure föreläser. Även styrelseledamot i Luleälvens Vattenråd och sponsor till Älvräddarna.