Fortum fick nej i Edeforsen

Fortum har i flera fall försökt bryta igenom det så kallade ”nationalälvsskyddet” i miljöbalken och sökt tillstånd för nya vattenkraftsprojekt ifrån vattenkraft skyddade sträckor. Idag har utslag kommit i ansökan om utbyggnad i Edeforsen, Ljusnan. Domstolen avslår Fortums ansökan och säger därmed nej.

Älvräddarnas Samorganisation anser att det är en seger för miljön och för miljöbalkens skyddsregler.

– Även om det var väntat, är det en befrielse att få se domslutet, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Fortum har tidigare försökt få tillstånd till utbyggnader och stora effektiviseringar i skyddade älvsträckor, ibland annat Untra kraftverk i Dalälven, men även då till fått nej av domstol.

I domskälen är det tydligt att det är just skyddet i 4 kapitlet 6 paragrafen som domstolen tagit fasta på. De anser att projektet, där Fortum ville avleda fem gånger mer vatten till det nya kraftverket, innebär mer än obetydlig miljöpåverkan.

– Bevarandevärdena i våra skyddade älv- och åsträckor har visat sig vara betydelsefulla, menar Christer Borg. Det handlar inte bara om biologi och fisk, utan också om andra värden, som en älvs storlagenhet och naturupplevelserna i ett större sammanhang, som nu på ett korrekt sätt fått genomslag i domen.

Älvräddarna menar att ett överklagande från Fortum är sannolikt, vilket Älvräddarna på sätt och vis välkomnar. Chanserna att få prövningstillstånd och ett tillstånd är små menar organisationen och avslutar med att ett avslag även i högre instans skulle få ett bra och betydande prejudikatvärde inför framtiden.

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31,
christer.borg@alvraddarna.se