I sköna maj

Maj månad inleddes med nästan överraskande stark värme och snön försvann på några dagar utom i fjällen där man så långt söder ut som i Sälens skidbackar fortfarande kunde åka utför den 7 maj. Enligt SMHI är och blir vårflödena tämligen normala eller i varje fall beskedliga och kulmen i flödena har, när detta skrivs den 15 maj, nåtts upp till Jämtland. Den gångna veckan nådde vårfloden sin kulmen i Emån i Småland, som då förde ut 90 kubikmeter i sekunden i Kalmar sund och genom Hallstahammar förde Kolbäcksån lika mycket vatten på sin färd till Mälaren. De båda åarnas vattenföring kom därigenom att ligga något under medelhögvattenföringen som är 110 respektive 98 kubikmeter per sekund.

Medelhögvattenföringen i Norrström som avvattnar hela Mälaren är 524 kubikmeter per sekund, i Göta älv 950, i Lagan 150, i Dalälven 985, i Ljusnan 946, i Ljungan 400, i Indalsälven 1150, i Vindelälven 913 och i Torneälven 2220 kubikmeter per sekund. Islossningen pågår nu i Torneälven och SMHI befarar inte några problem med isen denna vår.

De flesta förknippar de strömmande vattnen med fiskar och fiske, men när nu snön försvinner utmed åar och älvar märker vi också den rika växtlighet som snabbt lever upp i dalgångarna med fåglar, däggdjur och insekter i följe. En rikedom som snabbt avtar när man fjärmar sig från dalstråken och som inte alls är lika påtaglig kring kraftverksdammarna där isen oftast dröjer sig kvar längre. Från snösmältning till ny vinter är livet oerhört intensivt i och kring våra strömvatten. Även vintertid utgör öppna strömmar, framför allt i södra Sverige, livsrefuger för fåglar såsom strömstare och andfåglar. Och under älvens is finns också ett lite hemlighetsfullare men ändå rikt liv.

När sommaren bör vara som varmast bjuds vi i år in till Älvräddarnas årsmöte som kommer att förläggas till Linsell vid Ljusnan i Härjedalen den 5 till 6 augusti. Programmet kommer att publiceras här på hemsidan och i Älvräddaren.

Per Wernberg